Gói và giá cho ứng dụng Creative Cloud và hơn thế nữa.


Tiết kiệm 25% nhân dịp ra mắt gói Creative Cloud All Apps mới. Giá cũ US$52.99/tháng, giá mới US$39.99/tháng. Ưu đãi kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Xem các điều khoản


Photography (20 GB)

US$9.99

/tháng

Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop trên máy tính để bàn và iPad và 20 GB lưu trữ đám mây (sẵn có 1 TB).
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Gói Tất cả ứng dụng của Creative Cloud

US$39.99

/tháng

US$52.99/tháng

Nhận tất cả hơn 20 ứng dụng sáng tạo trên máy tính để bàn, web và thiết bị di động, bao gồm Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro và Acrobat Pro. Ưu đãi kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Xem các điều khoản
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Acrobat Pro

US$19.99

/tháng

Giải pháp PDF hoàn chỉnh để làm việc ở mọi nơi (bao gồm truy cập máy tính để bàn, web và thiết bị di động).
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Photoshop

US$20.99

/tháng

Tạo đồ họa, ảnh và nghệ thuật đẹp mắt trên máy tính để bàn và iPad. Đi kèm với Adobe Fresco cho vẽ và hội họa.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Premiere Pro

US$20.99

/tháng

Chỉnh sửa video và phim chuyên nghiệp.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Illustrator

US$20.99

/tháng

Sáng tạo thiết kế chính xác, hình minh họa và đồ họa véc-tơ trên máy tính để bàn và iPad.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Adobe Express

US$9.99

/tháng

Nhanh chóng và dễ dàng tạo nội dung nổi bật từ hàng nghìn mẫu (bao gồm truy cập di động và web).
Xem chi tiết về gói & giá


InDesign

US$20.99

/tháng

Thiết kế và bố cục trang cho bản in và phương tiện kỹ thuật số.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

After Effects

US$20.99

/tháng

Tạo hình đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh cho phim, TV, video và web.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Lightroom (1 TB)

US$9.99

/tháng

Chỉnh sửa, sắp xếp, lưu trữ và chia sẻ ảnh từ mọi nơi.
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Audition

US$20.99

/tháng

Ghi âm, trộn và khôi phục âm thanh.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Animate

US$20.99

/tháng

Thiết kế hoạt ảnh véc-tơ tương tác cho nhiều nền tảng.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Substance 3D Collection

US$49.99

/tháng

Tạo, ghi lại và tô màu vật liệu 3D + dựng và kết xuất các cảnh 3D.
Xem chi tiết về gói & giá


Tạo kết cấu Substance 3D

US$19.99

/tháng

Tạo, ghi lại và tô màu vật liệu 3D.
Xem chi tiết về gói & giá


Adobe XD

US$9.99

/tháng

Thiết kế, tạo mẫu và chia sẻ trải nghiệm người dùng.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Dreamweaver

US$20.99

/tháng

Thiết kế và phát triển các trang web hiện đại, đáp ứng.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

InCopy

US$4.99

/tháng

Chỉnh sửa văn bản và điều chỉnh bố cục mà không tác động đến thiết kế.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Adobe Stock

US$29.99

/tháng

Truy cập hàng triệu tài nguyên chất lượng cao, miễn phí bản quyền cho dự án sáng tạo tiếp theo của bạn.
Xem chi tiết về gói & giá


Photography (1 TB)

US$19.99

/tháng

Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop trên máy tính để bàn và iPad và 1 TB lưu trữ đám mây.
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm Adobe Stock.
Được miễn phí một tháng.*
Thêm Adobe Stock. Được miễn phí một tháng - Lên đến 10 hình ảnh. Hủy không gặp rủi ro trong tháng đầu hoặc đăng ký [[stockprice]] sau khi kết thúc thời gian dùng thử.Mua cho nhóm? Quản lý giấy phép dễ sử dụng. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 chuyên trách. Xem tất cả các gói cho doanh nghiệp