Sáng tạo những trải nghiệm mà mọi người yêu thích. Bằng những ứng dụng thiết kế UI/UX bạn yêu thích.

Mang đến trải nghiệm kỹ thuật số thế hệ mới. Tạo bản thiết kế cho trang web, ứng dụng di động, giao diện giọng nói, v.v. bằng các ứng dụng Creative Cloud mạnh mẽ cho thiết kế UI/UX.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

XD dành cho cá nhân

Tạo và chia sẻ thiết kế cho trang web, ứng dụng trên thiết bị di động và trải nghiệm người dùng khác. Tìm hiểu thêm


XD dành cho cá nhân

Tạo và chia sẻ thiết kế cho trang web, ứng dụng trên thiết bị di động và trải nghiệm người dùng khác. Tìm hiểu thêm

Gói Creative Cloud All Apps

US$52.99/tháng US$29.99/tháng

Đã đến lúc tiết kiệm cho Cyber Monday. Ưu đãi lớn. Giảm hơn 40% cho bộ công cụ sáng tạo tối ưu đến ngày 4/12. Chỉ dành cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.
Tìm hiểu thêm | Xem tùy chọn này có những gì

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$52.99/tháng US$15.99/tháng

Đã đến lúc tiết kiệm cho Cyber Monday. Ưu đãi lớn. Giảm đến 70% cho gói Creative Cloud All Apps đến ngày 4/12. Chỉ dành cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191