Adobe Document Cloud dành cho giáo dục

Không dùng giấy viết khi đến trường nhờ biểu mẫu số hóa, học tập trực tuyến, v.v.!

văn bản thay thế

Với Adobe Acrobat Sign và Acrobat, các trường thuộc khối K-12 và cơ sở giáo dục đại học có thể chuyển sang không dùng giấy viết bằng cách số hóa quy trình dựa trên giấy tờ cũ để tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn có thể mang đến trải nghiệm trơn tru, hiện đại cho sinh viên, giảng viên, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên, v.v. — trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật hàng đầu và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu.

Với Adobe Acrobat Sign và Acrobat, các trường thuộc khối K-12 và cơ sở giáo dục đại học có thể chuyển sang không dùng giấy viết bằng cách số hóa quy trình dựa trên giấy tờ cũ để tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn có thể mang đến trải nghiệm trơn tru, hiện đại cho sinh viên, giảng viên, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên, v.v. — trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật hàng đầu và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu.

Đưa ra lựa chọn của bạn

Adobe Sign giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn.

Không dùng giấy viết với Acrobat Sign và giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn.

Với Adobe Acrobat Sign Solutions và Acrobat, các trường thuộc khối K-12 và cơ sở giáo dục đại học có thể chuyển sang không dùng giấy viết bằng cách số hóa quy trình dựa trên giấy tờ cũ để tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn có thể mang đến trải nghiệm trơn tru, hiện đại cho sinh viên, giảng viên, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên, v.v. — trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật hàng đầu và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu. 

Adobe Sign giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn.

Acrobat Sign giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn.

Tăng cường dịch vụ cho sinh viên đại học và cao đẳng bằng cách số hóa các tài liệu như:

 

 • Các hình thức hỗ trợ tài chính
 • Đăng ký ghi danh và tuyển sinh
 • Yêu cầu bảng điểm
 • Biểu mẫu quyên góp 
 • Yêu cầu thay đổi lớp học 
 • Tuyên bố miễn trừ cho vận động viên 

 

Và làm cho cuộc sống của phụ huynh và sinh viên trở nên dễ dàng hơn với các biểu mẫu kỹ thuật số như: 

 

 • IEP 
 • 504 
 • Phiếu xin phép phụ huynh 
 • Phê duyệt học trực tuyến 
 • Mẫu giao thiết bị 
 • Mẫu cung cấp phương tiện truyền thông 
 • Hồ sơ sức khỏe và chủng ngừa 
 • Tuyên bố miễn trừ cho vận động viên 

Khám phá hiệu suất cao hơn với Acrobat Sign Solutions từ khối K-12 đến đại học và xa hơn nữa.

Khám phá hiệu suất cao hơn với Acrobat Sign Solutions từ khối K-12 đến đại học và xa hơn nữa.

Số hóa biểu mẫu và quy trình làm việc của bạn.

Với Acrobat Sign Solutions, bạn có thể phân phối và thu thập các biểu mẫu kỹ thuật số như IEP, 504 và yêu cầu bảng điểm nhanh hơn so với trên giấy. Nâng cao các quy trình hàng ngày như đào tạo nhập môn, đăng ký, mẫu đăng ký chỗ ở và quyên góp của cựu sinh viên nhờ sức mạnh của quy trình làm việc với chữ ký điện tử.

Hiệu suất cao hơn.

Theo một báo cáo của Forrester, việc sử dụng Acrobat Sign Solutions giúp tiết kiệm 1,5 giờ mỗi giao dịch*. Bạn có thể tạo, gửi, xem xét, phê duyệt và ký điện tử vào các tài liệu và biểu mẫu hành chính quan trọng nhanh hơn bao giờ hết.

Ký một cách an toàn.

Lưu giữ an toàn chữ ký điện tử cho các tài liệu quan trọng như IEP và hợp đồng với nhà cung cấp trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ. Adobe, hãng hàng đầu đáng tin cậy về trải nghiệm tài liệu kỹ thuật số an toàn, đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu đối về FERPA, COPPA, HIPPA, CFR Phần 11, v.v.

*Tổng tác động về kinh tế của Acrobat Sign, nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2019.

Khám phá hiệu suất cao hơn với Acrobat Sign Solutions từ khối K-12 đến đại học và xa hơn nữa.

Khám phá hiệu suất cao hơn với Acrobat Sign Solutions từ khối K-12 đến đại học và xa hơn nữa.

Số hóa biểu mẫu và quy trình làm việc của bạn.

Với Acrobat Sign Solutions, bạn có thể phân phối và thu thập các biểu mẫu kỹ thuật số như IEP, 504 và yêu cầu bảng điểm nhanh hơn so với trên giấy. Nâng cao các quy trình hàng ngày như đào tạo nhập môn, đăng ký, mẫu đăng ký chỗ ở và quyên góp của cựu sinh viên nhờ sức mạnh của quy trình làm việc với chữ ký điện tử.

Hiệu suất cao hơn.

Theo một báo cáo của Forrester, việc sử dụng Acrobat Sign Solutions giúp tiết kiệm 1,5 giờ mỗi giao dịch*. Bạn có thể tạo, gửi, xem xét, phê duyệt và ký điện tử vào các tài liệu và biểu mẫu hành chính quan trọng nhanh hơn bao giờ hết.

Ký một cách an toàn.

Lưu giữ an toàn chữ ký điện tử cho các tài liệu quan trọng như IEP và hợp đồng với nhà cung cấp trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ. Adobe, hãng hàng đầu đáng tin cậy về trải nghiệm tài liệu kỹ thuật số an toàn, đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu đối về FERPA, COPPA, HIPPA, CFR Phần 11, v.v.

*Tổng tác động về kinh tế của Acrobat Sign, nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2019.

Quỹ Đại học Tiểu bang Iowa

 Xem cách các tổ chức giáo dục tiết kiệm tiền và phát triển với Acrobat Sign.

Quỹ Đại học Tiểu bang Iowa sử dụng các giải pháp của Acrobat Sign và Microsoft để tổ chức gây quỹ hỗ trợ thay đổi cuộc sống cho các nhà đổi mới trong tương lai và trao số tiền đó đến tay người nhận nhanh hơn 13 ngày so với trước đây. Xem để tìm hiểu thêm về cách làm.

Seneca

Gỡ bỏ sự phức tạp trong quy trình làm việc.

Đại học New Mexico thúc đẩy hiệu suất ở lĩnh vực Nhân sự, Mua sắm và UNM Medical Group bằng cách thay thế quy trình giấy tờ chậm chạp bằng trải nghiệm số đơn giản dựa trên nền tảng của Adobe Document Cloud.

Seneca

Hoàn thành biểu mẫu nhanh hơn 93%.

Bằng cách triển khai quy trình làm việc số với Acrobat Sign, Đại học Tiểu bang San Diego tiết kiệm được hàng trăm giờ trong công tác quản lý khóa học và đào tạo nhập môn cho nhân viên.

Seneca

Hàng nghìn tài liệu, không mất một tờ giấy nào.

Tiểu bang Sonoma thực hiện số hóa bằng Acrobat Sign để loại bỏ cả núi giấy tờ tại các phòng ban và thiết lập một cách làm việc hiện đại, nhanh hơn và an toàn hơn.

Đủ thông minh để tương tác với các ứng dụng Microsoft mà trường của bạn sử dụng.

Là giải pháp chữ ký điện tử được ưu tiên của Microsoft, Acrobat Sign Solutions được tích hợp vào danh mục sản phẩm của Microsoft và sẵn sàng làm việc với các giấy tờ mà sinh viên, ban giảng dạy, quản lý và cựu sinh viên sử dụng mỗi ngày. 

Đủ thông minh để tương tác với các ứng dụng Microsoft mà trường của bạn sử dụng.

Là giải pháp chữ ký điện tử được ưu tiên của Microsoft, Acrobat Sign Solutions được tích hợp vào danh mục sản phẩm của Microsoft và sẵn sàng làm việc với các giấy tờ mà sinh viên, ban giảng dạy và quản lý sử dụng mỗi ngày.

Đủ thông minh để tương tác với các ứng dụng Microsoft mà tổ chức của bạn sử dụng.

Là giải pháp chữ ký điện tử được ưu tiên của Microsoft, Acrobat Sign Solutions được tích hợp vào danh mục sản phẩm của Microsoft và sẵn sàng làm việc với các giấy tờ mà sinh viên, ban giảng dạy, quản lý và cựu sinh viên sử dụng mỗi ngày. 

Đủ thông minh để tương tác với các ứng dụng Microsoft mà tổ chức của bạn sử dụng.

Là giải pháp chữ ký điện tử được ưu tiên của Microsoft, Acrobat Sign Solutions được tích hợp vào danh mục sản phẩm của Microsoft và sẵn sàng làm việc với các giấy tờ mà sinh viên, ban giảng dạy, quản lý và cựu sinh viên sử dụng mỗi ngày. 

Sẵn sàng cho các quá trình từ đầu đến cuối?

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình của mình, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.