Kiến tạo. Kiểm thử. Phân phối. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhận nhanh chóng các tiện ích tích hợp cho khách hàng bằng cách tham gia Chương trình Adobe Exchange cho Document Cloud.

Chương trình Adobe Exchange cho Document Cloud

Truy cập các công cụ và tài nguyên chữ ký điện tử hỗ trợ tăng tốc độ kiến tạo, kiểm thử và phân phối tiện ích tích hợp nhờ các giải pháp của Document Cloud, bao gồm Adobe Acrobat và Adobe Acrobat Sign.

Phân phối lại Acrobat Sign. Xem tất cả thông tin về chương trình phân phối lại của chúng tôi trên trang Adobe Partner Connection.

Kiến tạo trải nghiệm tốt hơn. Bạn có phải là Chuyên viên tích hợp hệ thống không? Tham gia Chương trình Adobe Solution Partner để phát triển chuyên môn và kết nối với khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tích hợp liền mạch trải nghiệm ký điện tử cho quy trình làm việc trên tài liệu kỹ thuật số từ đầu đến cuối.

Thu hút khách hàng của bạn.

Tạm biệt thao tác chuyển giữa ứng dụng. Giúp người dùng

ký tài liệu điện tử mà không cần thoát ứng dụng bạn thiết kế.

Tăng doanh thu.

Tăng thêm giá trị cho ứng dụng của bạn bằng quy trình làm việc với chữ ký điện tử để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hợp tác với nhà lãnh đạo đáng tin cậy.

Adobe dẫn đầu thế giới về phương diện tài liệu kỹ thuật số bảo mật. Hãy cùng nhau giúp cho công nghệ luôn mới mẻ. 


Có hai cách để hợp tác.

Sau khi đăng ký vào Chương trình Adobe Exchange cho Document Cloud, hãy xem phần bên dưới để truy cập vào các công cụ và nhận hỗ trợ phù hợp với mô hình hợp tác của bạn.

Đối tác chỉ tích hợp

Xây dựng tiện ích tích hợp giữa Acrobat Sign hoặc Acrobat và tiện ích tích hợp hay dịch vụ khác, để khách hàng của cả hai bên sử dụng. Xem các tài nguyên sau để bắt đầu.

 

Tải về tài nguyên

Đối tác OEM/Embedded

Hãy liên hệ với chúng tôi về Quan hệ hợp tác OEM/Embedded nếu bạn đang phát triển một tiện ích tích hợp có sẵn bên trong ứng dụng hoặc nền tảng của bạn để khách hàng sử dụng.

 

Liên hệ với chúng tôi

Tài nguyên phát triển. Ngay trong tầm tay bạn.

Xem các tài nguyên này từ Adobe I/O Console để giúp tích hợp liền mạch ứng dụng của bạn với các sản phẩm Adobe.

Acrobat
Acrobat Sign
Dịch vụ PDF