Xây dựng, thử nghiệm và phân phối—nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường bằng cách trở thành Đối tác Adobe Acrobat Sign.

Chương trình Acrobat Sign Partner

Cấp quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên chữ ký điện tử để đẩy nhanh quá trình xây dựng, thử nghiệm và phân phối giải pháp tích hợp với Acrobat Sign.

Bạn muốn phân phối lại Acrobat Sign? Nếu bạn muốn phân phối lại Acrobat Sign, hãy truy cập Adobe Partner Connection.

Bạn có phải là Bên tích hợp hệ thống không? Chương trình Adobe Solution Partner được thiết kế dành cho Bên tích hợp hệ thống.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tích hợp liền mạch trải nghiệm ký điện tử cho quy trình làm việc trên tài liệu kỹ thuật số từ đầu đến cuối.

Tăng thời gian tương tác.

Loại bỏ việc chuyển đổi ứng dụng và cho phép người dùng ký điện tử vào tài liệu mà không cần rời khỏi giải pháp của bạn.

Tăng doanh thu.

Bổ sung thêm giá trị cho giải pháp của bạn bằng quy trình làm việc với chữ ký điện tử để thúc đẩy hoạt động kinh doanh gia tăng.

Hợp tác với nhà lãnh đạo đáng tin cậy.

Adobe là công ty hàng đầu thế giới về tài liệu kỹ thuật số an toàn và là đối tác công nghệ đáng tin cậy của bạn cho công cuộc đổi mới trong tương lai.


Các bước tiếp theo.

Sau khi bạn đăng ký Chương trình Acrobat Sign Partner, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn thực hiện các bước tiếp theo. Có hai kiểu quan hệ hợp tác với Acrobat Sign. Những mô hình này cho phép mỗi đối tác truy cập vào các công cụ và hỗ trợ phù hợp cho kiểu quan hệ hợp tác của họ.

Đối tác chỉ tích hợp

Nếu bạn đang xây dựng sự tích hợp giữa Acrobat Sign và một ứng dụng hoặc dịch vụ khác để khách hàng được chia sẻ của chúng tôi sử dụng, vui lòng xem tài nguyên và các bước bổ sung này để đảm bảo thực hiện thành công.  

 

Xem tài nguyên

Đối tác OEM/Embedded

Nếu bạn đang phát triển sự tích hợp có sẵn bên trong ứng dụng hoặc nền tảng của bạn để khách hàng sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về quan hệ hợp tác OEM/Embedded.

 

Liên hệ với chúng tôi

Tải tài nguyên phát triển của bạn trên Adobe I/O.

Acrobat
Acrobat Sign
Dịch vụ PDF