Cùng nhau để tốt hơn: Acrobat Sign + Microsoft Dynamics 365

biểu tượng quy trình

Theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Với các tích hợp mới và cập nhật với Dynamics 365 Sales, Customer Service và Field Service, Acrobat Sign cho phép nhóm tăng tốc chu trình bán hàng và cải thiện quy trình làm việc với tài liệu liên quan tới khách hàng và nhân viên thực địa.

Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu để tìm hiểu về Adobe và Microsoft Dynamics 365:

  • Xem cách chữ ký điện tử cải thiện quy trình làm việc với tài liệu của bạn và trải nghiệm của khách hàng.
  • Xem cách các khả năng mới khai mở những trường hợp sử dụng mới trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và ký kết trực tiếp
  • Tìm hiểu cách tạo và gửi hợp đồng sẵn sàng lấy chữ ký từ trong Dynamics 365
  • Xem theo dõi thời gian thực và trạng thái hợp đồng từ bên trong các ứng dụng Microsoft 365 khác của bạn

 

Các diễn giả

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud
 
Michael Point
Trưởng bộ phận Tiếp thị & cải tiến sản phẩm kỹ thuật, Adobe

Kranthi Basu
Kỹ sư phần mềm, Microsoft

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.