Acrobat Pro

Luôn kết nối với tài liệu, nhóm và các công cụ PDF của bạn trên máy tính để bàn, web và di động với giải pháp PDF hoàn chỉnh nhất trên thế giới.

Bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp:

  • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 nâng cao
  • Hai buổi gặp 1:1 với chuyên gia mỗi người dùng mỗi năm
  • Không giới hạn số lượng bài đăng tuyển dụng bằng Adobe Talent
  • Tích hợp ứng dụng Slack và Microsoft Teams

Dịch vụ Plus Cloud:

  • Truy cập máy tính để bàn, web và thiết bị di động
  • 100 GB lưu trữ đám mây và quyền truy cập các tính năng và cập nhật mới nhất ngay khi ra mắt

Gói hàng năm, trả hàng tháng US$23.99/tháng mỗi giấy phép

Gói hàng năm, trả trước US$287.88/năm mỗi giấy phép

Thường mua chung

Acrobat Pro US$23.99/tháng mỗi giấy phép
Photoshop US$33.99/tháng mỗi giấy phép

Acrobat Pro US$287.88/năm mỗi giấy phép
Photoshop US$407.88/năm mỗi giấy phép