Illustrator

Ứng dụng đồ họa véc-tơ tiêu chuẩn của ngành cho phép bạn tạo logo, biểu tượng, bản vẽ, kiểu chữ và hình minh họa cho in ấn, web, video và thiết bị di động. Thổi hồn cho tầm nhìn của bạn trên máy tính để bàn hoặc iPad.

Bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp:

  • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 nâng cao
  • Hai buổi gặp 1:1 với chuyên gia mỗi người dùng mỗi năm
  • Không giới hạn số lượng bài đăng tuyển dụng bằng Adobe Talent
  • Tích hợp ứng dụng Slack và Microsoft Teams

Dịch vụ Plus Cloud:

  • 1 TB lưu trữ đám mây, Premiere Rush, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, quyền truy cập các tính năng và cập nhật mới nhất ngay khi ra mắt, cộng với Adobe Express có Premiere Rush và Photoshop Express

Gói hàng năm, trả hàng tháng US$33.99/tháng mỗi giấy phép

Gói hàng năm, trả trước US$407.88/năm mỗi giấy phép

Thường mua chung

Illustrator US$33.99/tháng mỗi giấy phép
Photoshop US$33.99/tháng mỗi giấy phép

Illustrator US$407.88/năm mỗi giấy phép
Photoshop US$407.88/năm mỗi giấy phép