Adobe XD

Được tạo ra cho nhà thiết kế như bạn, bởi những nhà thiết kế như chúng tôi. Adobe XD là cách nhanh nhất để thiết kế, tạo mẫu và chia sẻ bất kỳ trải nghiệm người dùng nào — từ trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động đến tương tác bằng giọng nói và hơn thế nữa.

Bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp:

  • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 nâng cao
  • Hai buổi gặp 1:1 với chuyên gia mỗi người dùng mỗi năm
  • Không giới hạn số lượng bài đăng tuyển dụng bằng Adobe Talent
  • Tích hợp ứng dụng Slack và Microsoft Teams

Dịch vụ Plus Cloud:

  • Thông số kỹ thuật thiết kế và nguyên mẫu chia sẻ không giới hạn
  • 1 TB lưu trữ đám mây, Premiere Rush, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, quyền truy cập các tính năng và cập nhật mới nhất ngay khi ra mắt, cộng với Adobe Express có Premiere Rush và Photoshop Express

Gói hàng năm, trả hàng tháng US$22.99/tháng mỗi giấy phép

Gói hàng năm, trả trước US$275.88/năm mỗi giấy phép

Thường mua chung

Adobe XD US$22.99/tháng mỗi giấy phép
Photoshop US$33.99/tháng mỗi giấy phép

Adobe XD US$275.88/năm mỗi giấy phép
Photoshop US$407.88/năm mỗi giấy phép