After Effects

Tạo tiêu đề phim, phần giới thiệu và hiệu ứng chuyển tiếp theo phong cách điện ảnh. Tạo một đám cháy hoặc làm mưa. Làm cho logo hoặc ký tự chuyển động. Với ứng dụng tổng hợp sáng tạo và hoạt ảnh tiêu chuẩn ngành, bạn có thể làm cho mọi ý tưởng chuyển động. 

Bao gồm
After Effects
Adobe Express
Adobe Firefly

Ưu đãi đi kèm

 • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây 
 • Hướng dẫn từng bước 
 • Adobe Portfolio 
 • Adobe Fonts 
 • Behance
 • Creative Cloud Libraries
 • Sử dụng các tính năng mới nhất
 • 500 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

 • Hiệu ứng hình ảnh
 • Đồ họa chuyển động
 • Thiết kế UI và UX

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó và bạn sẽ bị tính phí chấm dứt sớm. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.