Lightroom (1 TB)

Dịch vụ dựa trên đám mây dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh, Lightroom cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để chỉnh sửa, sắp xếp, lưu trữ và chia sẻ ảnh của mình trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web.

Bao gồm
Lightroom (1 TB)

Ưu đãi đi kèm

  • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây
  • Hướng dẫn từng bước
  • Adobe Portfolio 
  • Adobe Fonts 
  • Behance
  • Creative Cloud Libraries
  • Sử dụng các tính năng mới nhất
  • 100 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

  • Quản lý ảnh
  • Chỉnh sửa ảnh

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó và bạn sẽ bị tính phí chấm dứt sớm. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.