Photoshop

Phần mềm thiết kế đồ họa và hình ảnh tốt nhất thế giới là cốt lõi của mọi dự án sáng tạo, từ chỉnh sửa và ghép ảnh đến vẽ tranh kỹ thuật số, hoạt ảnh và thiết kế đồ họa. Photoshop thổi hồn cho những ý tưởng trên máy tính để bàn, web và iPad.

Bao gồm
Photoshop
Adobe Fresco
Photoshop Express
Adobe Express
Adobe Firefly

Ưu đãi đi kèm

 • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây
 • Hướng dẫn từng bước
 • Adobe Portfolio
 • Adobe Fonts
 • Behance
 • Creative Cloud Libraries
 • Sử dụng các tính năng mới nhất
 • 500 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

 • Chỉnh sửa ảnh
 • Ghép ảnh
 • Vẽ và tô màu
 • Thiết kế đồ họa

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó và bạn sẽ bị tính phí chấm dứt sớm. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.