Adobe Substance 3D Collection

Substance 3D Collection cung cấp mọi thứ bạn cần để tạo mô hình, tạo họa tiết cho nội dung, thiết kế vật liệu và kết xuất cảnh một cách trực quan, trong đó có tối đa 50 lượt tải xuống nội dung 3D mỗi tháng.

Bao gồm
Adobe Substance 3D Modeler
Adobe Substance 3D Sampler
Adobe Substance 3D Designer
Adobe Substance 3D Painter
Adobe Substance 3D Stager
Adobe Substance 3D Assets

Ưu đãi đi kèm

  • 50 tài nguyên 3D một tháng
  • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây
  • 25 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

  • Lập mô hình 3D
  • Tạo kết cấu 3D

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.