Tạo kết cấu với Adobe Substance 3D

Nhận các ứng dụng Substance 3D Painter, Designer và Sampler của chúng tôi và tối đa 30 lượt tải xuống vật liệu 3D mỗi tháng.

Bao gồm
Adobe Substance 3D Sampler
Adobe Substance 3D Designer
Adobe Substance 3D Painter
Adobe Substance 3D Assets

Ưu đãi đi kèm

  • 30 tài nguyên 3D một tháng
  • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây
  • 25 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

  • Tạo kết cấu 3D

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.