https://images-tv.adobe.com/mpcv3/4820/896ea745-1e35-43b7-8f60-7079cb4eaa68_1700560241.1280x720at2000_h264.mp4
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/4820/896ea745-1e35-43b7-8f60-7079cb4eaa68_1700560241.1280x720at2000_h264.mp4

Khám phá mọi khả năng của PDF.

Tạo, chỉnh sửa và quản lý tệp PDF từ bất kỳ đâu với {{adobe-acrobat}} trong {{creative-cloud}}.

Tiết kiệm {{percentage-discount-intro-cci-one-year}} cho năm đầu tiên đối với gói Creative Cloud All Apps, bao gồm cả Acrobat Pro.

PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản

{{free-trial}} {{buy-now}}

Công cụ phù hợp hơn tạo nên tệp PDF tốt hơn.

Luôn làm việc hiệu quả bằng cách duy trì kết nối và tận dụng tối đa tệp PDF với các công cụ và tính năng này.

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1041/63618f5c-5d69-49cc-adbc-1edcf6242398_1700563187.854x480at800_h264.mp4

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh

Duy trì hoạt động liên tục của dự án bằng cách dễ dàng thực hiện các thay đổi, hợp nhất tài liệu và cắt hình ảnh – ngay bên trong tệp PDF của bạn.

{{buy-now}}

#edd6ea

Cộng tác qua nhận xét.

Chia sẻ nhận xét và thu thập phản hồi bằng cách đánh dấu văn bản, soạn văn bản hoặc sử dụng bản vẽ tay ở bất kỳ đâu trong tệp.

{{buy-now}}

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1041/a26a5d18-55ba-4292-9023-0f87ec4da02c_1700563187.854x480at800_h264.mp4

Điền, ký và gửi.

Trình phê duyệt tài liệu và dự án bằng cách gửi tệp PDF, điền vào biểu mẫu và thu thập chữ ký từ bất kỳ thiết bị nào.

{{buy-now}}

Dùng thử các công cụ PDF trực tuyến, tại chỗ của chúng tôi.

Tìm nguồn cảm hứng và bắt đầu.

Khám phá các hướng dẫn, sự kiện phát trực tiếp, tài nguyên, v.v.

HƯỚNG DẪN

Khám phá các phương pháp thực hành tốt nhất để chuyển sang kỹ thuật số và tăng tốc quy trình xử lý tệp PDF của bạn.

Tìm hiểu thêm

Adobe MAX

Khám phá các tính năng và cải tiến mới nhất của {{adobe-acrobat}}.

Tìm hiểu thêm

HƯỚNG DẪN

Làm quen với các chức năng và tính năng chính trong {{acrobat-pro}}.

Tìm hiểu thêm

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/acrobat-pro/merch-card/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/creativity-for-all/default