Animate
Animate

Kỷ nguyên mới của hoạt ảnh.

Thiết kế hoạt ảnh cho phim hoạt hình, biểu ngữ, trò chơi và web với Animate. Các gói có giá từ .

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Ứng dụng đơn Adobe Animate

US$20.99/tháng 

Nhận Animate trong gói Creative Cloud.

Tất cả các ứng dụng Creative Cloud

US$52.99/tháng 

Nhận hơn 20 ứng dụng Creative Cloud, trong đó có Animate.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Sinh viên và giảng viên

US$19.99/tháng 

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud – trong đó có Animate.
Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp

US$33.99/tháng mỗi giấy phép  

Nhận ứng dụng Animate và tất cả các ứng dụng Creative Cloud cộng thêm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191