Animate
Animate

Kỷ nguyên mới của hoạt ảnh.

Thiết kế hoạt ảnh cho phim hoạt hình, biểu ngữ, trò chơi và web với Animate. Các gói có giá từ ​.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Ứng dụng đơn Adobe Animate

US$22.99/tháng 

Nhận Animate trong gói Creative Cloud.

Tất cả các ứng dụng Creative Cloud

US$57.99/tháng 

Nhận hơn 20 ứng dụng Creative Cloud, trong đó có Animate.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Sinh viên và giảng viên

US$19.99/tháng 

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud – trong đó có Animate.
Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp

 mỗi giấy phép ​ 

Nhận ứng dụng Animate và tất cả các ứng dụng Creative Cloud cộng thêm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191