Adobe Audition

Adobe Audition. Một máy trạm âm thanh chuyên nghiệp.

Tạo, trộn và thiết kế hiệu ứng âm thanh bằng phần mềm chỉnh sửa âm thanh kỹ thuật số tốt nhất trong ngành.