Tập trung nội dung sáng tạo của bạn.

Adobe Bridge là một trình quản lý nội dung sáng tạo mạnh mẽ cho phép bạn xem trước, sắp xếp, chỉnh sửa và xuất bản nhiều nội dung sáng tạo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉnh sửa siêu dữ liệu. Thêm từ khóa, nhãn và xếp hạng vào nội dung. Sắp xếp nội dung bằng cách sử dụng bộ sưu tập và tìm nội dung bằng các bộ lọc mạnh mẽ và tính năng tìm kiếm siêu dữ liệu nâng cao. Cộng tác với Creative Cloud Libraries và xuất bản lên Adobe Stock ngay từ Bridge.

Xem bạn có thể làm gì với tính năng mới.

Chúng tôi không ngừng bổ sung các tính năng mới cho Bridge và các thành viên Creative Cloud có thể tận hưởng ngay khi chúng tôi phát hành. Dưới đây là một số cập nhật mới nhất.

Hình thu nhỏ nhiều cửa sổ

Đa nhiệm với nhiều cửa sổ.

Quản lý nhiều thư mục cùng lúc với Multi Window. Làm việc với các tài nguyên trong cửa sổ riêng và mở nhiều bảng nội dung trong mỗi không gian làm việc.

Hình thu nhỏ phím tắt

Tùy chỉnh các phím tắt của bạn.

Sử dụng bảng Phím tắt để tạo tất cả các lệnh mới cho nhu cầu cụ thể của bạn hoặc sửa đổi các lệnh hiện có. Ngoài ra, hãy chọn từ một loạt các tùy chọn bố trí bàn phím.

Quy trình đa nhiệm

Quy trình đa nhiệm

Kết hợp các tác vụ khác nhau và ghép chúng lại thành một quy trình làm việc duy nhất.

Hình thu nhỏ quy trình làm việc trên nhiều ứng dụng

Tạo thiết kế 3D với quy trình làm việc trên nhiều ứng dụng.

Dễ dàng mở tệp ngay trong Substance 3D Stager từ Bridge. Đặt tài nguyên nhanh chóng và bắt đầu xây dựng cảnh 3D chân thực.

Các tính năng

Quy trình làm việc với nội dung sáng tạo mạnh mẽ

 • Trực quan hóa tất cả các nội dung sáng tạo của bạn (bao gồm các tệp Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects và Substance 3D) bằng các hình thu nhỏ và các bản xem trước phong phú.
 • Sắp xếp nội dung của bạn bằng nhãn, xếp hạng, siêu dữ liệu và từ khóa.
 • Sử dụng các bộ lọc, bộ sưu tập và tìm kiếm nâng cao để tìm nội dung bạn cần.
 • Chỉnh sửa nội dung bằng cách mở chúng ngay trong các ứng dụng Creative Cloud.

Chỉnh sửa ảnh hàng đầu trong ngành

 • Nhập ảnh kỹ thuật số bằng Trình tải ảnh xuống, cho phép bạn đổi tên tệp hoặc chuyển đổi sang DNG trong khi nhập.
 • Mở ảnh thô để chỉnh sửa trong Adobe Camera Raw trực tiếp từ Bridge.
 • Mở ảnh ngay trong Photoshop để chỉnh sửa nhắm mục tiêu.
 • Đổi tên hàng loạt hoặc xuất ảnh hàng loạt với các tùy chọn kích thước và tỷ lệ khác nhau.

Tùy chọn xuất dễ dàng để xuất bản tác phẩm

 • Xuất hình ảnh sang nhiều định dạng bằng bảng Export (Xuất) mới.
 • Tạo danh mục chuyên nghiệp gồm ảnh, hình minh họa hoặc tệp InDesign bằng cách sử dụng contact sheet dạng PDF.
 • Xuất nội dung sáng tạo sang Adobe Stock hoặc tạo trang web Adobe Portfolio ngay từ Bridge.

Bắt đầu với Bridge.

Tìm video hướng dẫn từ các chuyên gia tại Adobe và đối tác học tập của chúng tôi. Khám phá bộ sưu tập hàng trăm hướng dẫn về Creative Cloud. Học kỹ năng cốt lõi, cập nhật tính năng mới và khám phá kỹ thuật tiên tiến.

Tìm hiểu ngay

Bắt đầu với Bridge.