Dimension

Khám phá những chuẩn mực mới trong thiết kế.

Nhận ứng dụng này trong gói Creative Cloud All Apps.

Nhận ứng dụng này trong gói Creative Cloud All Apps.

Tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ.

Sáng tạo nội dung 3D hấp dẫn nhanh hơn nhờ các mô hình, chất liệu và hiệu ứng ánh sáng. Dimension giúp bạn dễ dàng xây dựng hình ảnh thương hiệu, hình ảnh minh họa, mô hình sản phẩm và tác phẩm sáng tạo khác.

Thúc đẩy ranh giới sáng tạo của bạn.

Thể hiện ý tưởng của bạn dưới dạng 3D chỉ trong vài bước. Với giao diện người dùng trực quan trong Dimension bạn có thể tập trung vào việc thể hiện sinh động tầm nhìn sáng tạo của mình, từ quảng cáo đến nghệ thuật trừu tượng, siêu thực và khái niệm. Tạo văn bản 3D và tùy chỉnh các hình dạng cơ bản trực tiếp trong Dimension, sau đó thêm vật liệu phong phú vào các vùng khác nhau.

Thúc đẩy ranh giới sáng tạo của bạn.

Hình ảnh của Jon Vio, House of van Schneider

Làm một lần. Sử dụng nhiều lần.

Tạo những hình ảnh chất lượng cao và nội dung tương tác 3D từ một tệp Dimension duy nhất. Đánh dấu và kết xuất các góc nhìn khác nhau mà không cần phải thay đổi tác phẩm của bạn. Đưa các thiết kế đi xa hơn trong Adobe XD và InDesign, và thậm chí đưa vào thực tế tăng cường với Adobe Aero.

Xem những gì bạn có thể làm với #AdobeDimension.

Lấy cảm hứng từ những tác phẩm xuất sắc và khám phá hướng dẫn để tạo tác phẩm của riêng bạn.

Truyền cảm hứng: Dimension of Behance

Truyền cảm hứng: Dimension on Behance

Truyền cảm hứng: Thiết kế 3D trừu tượng

Truyền cảm hứng: Thiết kế 3D trừu tượng

Truyền cảm hứng: 36 Day of Type

Truyền cảm hứng: 36 Days of Type

Hướng dẫn: Quy trình thiết kế sản phẩm
Hướng dẫn: Màu sắc, ánh sáng và phản xạ môi trường
Hướng dẫn: Tạo kiểu chữ 3D

Hướng dẫn: Tạo kiểu chữ 3D

Tìm hiểu thêm và cập nhật tin tức mới nhất về blog Dimension

Bắt đầu thật nhanh và dễ dàng.

Bắt đầu ngay với các hướng dẫn từng bước và lấy cảm hứng thiết kế cho các dự án 3D của riêng bạn.

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu thật nhanh và dễ dàng.