center, bottom

{{incopy}}. Cộng tác với người sáng tạo nội dung và biên tập viên.

Xem cách thực hiện

#000000
Image Credit: Genesis by Panoply
#1473e6
Sử dụng {{incopy}} trong gói {{adobe-cc}} chỉ với giá PRICE - ABM - InCopy{{small-tax-incl-label}}. Chọn một gói

Bạn có thể làm gì với {{incopy}}?

{{incopy}} cho phép người sáng tạo nội dung và biên tập viên định dạng văn bản, theo dõi các thay đổi và thực hiện các điều chỉnh bố cục đơn giản trên một tài liệu trong khi nhà thiết kế khác vẫn có thể làm việc trên tài liệu đó trong {{adobe-indesign}} mà không ghi đè lên nội dung của nhau.

Tìm hiểu về Adobe Creative Cloud.

Tìm nguồn cảm hứng. Tìm được việc.

Xây dựng lượng người theo dõi, theo dõi những nghệ sĩ truyền cảm hứng khác, thậm chí tìm thấy cơ hội nghề nghiệp tiếp theo của mình trên {{behance}}, cộng đồng sáng tạo lớn nhất thế giới.

Khám phá Behance

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/incopy/merch-card/segment-blade