#29378B

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/indesign-64.svg | Adobe InDesign

{{indesign}}

Thiết kế bố cục đã lên một tầm cao mới.

Tạo và xuất bản tài liệu quảng cáo, tạp chí kỹ thuật số, sách điện tử, áp phích và bài thuyết trình với {{indesign}}.

{{plans-starting-at}} GIÁ - ABM - InDesign{{small-tax-incl-label}}.

{{free-trial}} {{buy-now}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/sticky-banner/default

#D3834E
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/9758d508-941a-4b9e-9fb6-f44918b89bb1_1708023376.1920x1080at3000_h264.mp4

Đồ họa quảng cáo

Thiết kế danh mục và tài liệu quảng cáo tương tác.

Nâng tầm tài liệu tiếp thị sản phẩm để tăng tính thương hiệu cho cả dạng kỹ thuật số và ấn bản.

#1A1A1A

Bố cục nhiều trang

Tạo ấn tượng với ấn bản.

Tạo bố cục cho các thiết kế với hàng nghìn phông chữ cũng như các tính năng sắp chữ và tạo bố cục tiết kiệm thời gian, sau đó tinh chỉnh từng chi tiết bằng các công cụ chỉnh sửa chính xác.

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/8d60e6a1-63a9-45c2-ae17-8bb5e491b7c0_1708023747.1920x1080at3000_h264.mp4
#005961
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/2620b0a5-4569-468f-83c7-08ee746ad9cc_1708023886.1920x1080at3000_h264.mp4

Cộng tác thuận lợi

Cùng nhau xây dựng thương hiệu.

Tăng tốc quy trình xét duyệt bằng các tính năng giúp dễ dàng chia sẻ nội dung, thêm ý kiến phản hồi và cộng tác với các bên liên quan.

Khám phá các tính năng của {{indesign}}.

Chỉnh sửa nhờ các đề xuất về bố cục.

Tiết kiệm thời gian thực hiện các thay đổi đối với bố cục hiện có bằng tính năng Điều chỉnh bố cục. Tính năng này sẽ tự động điều chỉnh các thành phần theo kích thước trang, lề hoặc tràn lề khi tài liệu thay đổi.

Nhập và quản lý nội dung thiết kế.

Sao chép và dán tác phẩm nghệ thuật cũng như văn bản từ Adobe Illustrator và Photoshop. Nhập đồ họa, tệp PDF, video và tệp văn bản. Ngoài ra, hãy lưu và sắp xếp nội dung thiết kế trong Creative Cloud Libraries để truy cập bất cứ lúc nào.

Điều chỉnh loại cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Sử dụng tính năng kerning và tracking để giãn cách các chữ cái một cách chính xác, đồng thời áp dụng Kiểu ký tự và kiểu đoạn văn cho tác phẩm của bạn để nhanh chóng định dạng phông chữ cũng như số lượng lớn văn bản.

Chia sẻ tác phẩm và nhận ý kiến phản hồi trong ứng dụng.

Tạo liên kết có thể chia sẻ chứa tác phẩm của bạn cho cộng tác viên để họ có thể đưa ra ý kiến phản hồi. Đọc nhận xét của họ trong ứng dụng và đẩy các bản cập nhật vào cùng một liên kết.

Đảm bảo tệp PDF dễ tiếp cận.

Tối ưu hóa tài liệu cho trình đọc màn hình và các thiết bị hỗ trợ khác ngay trong InDesign, sử dụng quy trình hợp lý giúp tiết kiệm thời gian và công sức, chỉ với một vài bước cuối cùng trong Adobe Acrobat.

Xuất bản tài liệu trực tuyến.

Biến tài liệu InDesign thành phiên bản tương tác với các yếu tố như nút, trang trình chiếu, hoạt ảnh, v.v. bằng tính năng Xuất bản trực tuyến.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/mini-compare/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/indesign/indesign-faq

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/indesign/the-next-page-in-layout-design