InDesign

Thiết kế bố cục đã lên một tầm cao mới.

Tạo và xuất bản sách, tạp chí kỹ thuật số, sách điện tử, áp phích và tệp PDF tương tác với InDesign. Các gói có giá từ ​.

Xem bạn có thể làm gì với tính năng mới.

Chúng tôi liên tục bổ sung các tính năng mới cho InDesign. Các thành viên Creative Cloud có thể tận hưởng ngay khi chúng tôi phát hành. Xem các cập nhật mới nhất.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Ứng dụng đơn Adobe InDesign

Nhận InDesign trong gói Creative Cloud.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

US$29.99/tháng US$52.99/tháng cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản

Tiết kiệm 43% trên toàn bộ bộ Creative Cloud, bao gồm cả InDesign.

 Xem những gì được bao gồm | Tìm hiểu thêm

Sinh viên và giảng viênTiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud – trong đó có InDesign. Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp

mỗi giấy phép ​ 

Các ứng dụng sáng tạo đầu ngành với chức năng quản lý giấy phép đơn giản.
Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191