Media Encoder. Kết xuất mạnh mẽ.

Nhập, chuyển mã, tạo proxy và xuất ra hầu hết mọi định dạng mà bạn có thể tưởng tượng. Tự động hóa quy trình làm việc của bạn với các tùy chọn thiết lập sẵn, Watch Folders (Thư mục Xem) và Destination Publishing. Sử dụng Time Tuner để điều chỉnh thời lượng một cách vô hình và áp dụng các hiệu chỉnh LUT và Loudness (Độ ồn) mà không cần phải mở lại các dự án. Việc tích hợp chặt chẽ với Adobe Premiere Pro, After Effects và các ứng dụng khác mang lại quy trình làm việc liền mạch.  

Adobe Media Encoder

Bắt đầu với Media Encoder.

Tìm video hướng dẫn từ các chuyên gia tại Adobe và đối tác học tập của chúng tôi. Khám phá bộ sưu tập hàng trăm hướng dẫn về Adobe Creative Cloud. Học kỹ năng cốt lõi, cập nhật tính năng mới và khám phá kỹ thuật tiên tiến.

Tìm hiểu ngay ›

Hướng dẫn về Creative Cloud