Chúng tôi tin rằng bạn sẽ yêu thích Adobe Photoshop Lightroom.

Không phải lúc nào ảnh cũng khớp với những gì bạn thấy. Làm cho ảnh trông giống như cách bạn muốn với ứng dụng mạnh mẽ, dễ sử dụng cho phép bạn chỉnh sửa, lưu trữ, chia sẻ và sắp xếp ảnh ở mọi nơi.

So sánh Lightroom với các ứng dụng Photoshop khác.