Quay lại

Quay lại

Ứng dụng nào phù hợp với bạn?

Photoshop

Photoshop

Photoshop

Lightroom

Photoshop

Photoshop

Express

Photoshop

Photoshop

Camera

CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN

Cắt, xoay và nắn thẳng

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

CHỈNH SỬA
VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO

Chỉnh sửa hình ảnh THÔ

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Thực hiện các hiệu chỉnh màu sắc
và điều chỉnh ánh sáng nâng cao

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Sử dụng khả năng chỉnh sửa nâng cao

Dấu kiểm

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác và chi tiết đến từng pixel

Dấu kiểm

Lưu và áp dụng các tùy chọn thiết lập sẵn cho nhiều ảnh cùng lúc

Dấu kiểm

Lưu trữ và sắp xếp thư viện ảnh đầy đủ của bạn

Dấu kiểm

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Cắt các đối tượng và lựa chọn

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Kết hợp các hình ảnh thành một dự án sáng tạo mới

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Vẽ và tô

Dấu kiểm

Chỉnh sửa video

Dấu kiểm

CHUYỂN ĐỔI MỘT CHẠM

Áp dụng nhãn dán, đường viền và văn bản

Dấu kiểm

Tạo ảnh cắt dán tức thì

Dấu kiểm

Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Biến đổi ảnh khi chụp bằng ống kính

Dấu kiểm

Nhận đề xuất ống kính dựa trên nội dung hình ảnh

Dấu kiểm