Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng những thỏa thuận không tiết lộ.

Nhận NDA để giữ thông tin bí mật an toàn mà không làm chậm công việc của bạn.

Một người bên bàn làm việc sử dụng máy tính xách tay để tạo chữ ký bằng Adobe Sign

Thỏa thuận không tiết lộ là gì?

 

Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là văn bản pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào được công bố trong quá trình hợp tác kinh doanh cùng nhau. Các NDA bảo vệ bí mật giữa bác sĩ và bệnh nhân, luật sư và khách hàng cũng như chủ doanh nghiệp và nhân viên và nhà thầu của họ.

 

Các thỏa thuận bảo mật rất quan trọng đối với những doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp hoạt động cả trong và ngoài thế giới công nghệ. Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời, công nghệ hoặc công thức độc quyền mà bạn muốn bán, bạn có lẽ cần phải chia sẻ với những người khác để tìm kiếm nguồn vốn, bắt đầu sản xuất và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường. Ngay chính kế hoạch kinh doanh và danh sách khách hàng có giá trị của bạn cũng có thể cần được bảo vệ. Với NDA, bạn có thể bảo vệ khách hàng tiềm năng và ý tưởng của bạn trong khi huy động tiền và thuê nhân viên hoặc cộng tác viên.

 

Ký tên điện tử trong tài liệu NDA

Hai người ngồi trước cửa sổ thảo luận về thông tin bí mật

Khi nào cần có NDA.

 

Cân nhắc việc sử dụng NDA bất kỳ lúc nào bạn tham gia vào mối quan hệ có bí mật hoặc trước khi bạn thực hiện những việc sau:

 

  • Thảo luận về việc bán hoặc cấp phép sở hữu trí tuệ của bạn, bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc công nghệ nào.

  • Cấp cho nhân viên hoặc nhà thầu quyền tiếp cận bí mật thương mại hoặc thông tin độc quyền khác.

  • Đưa ra đề nghị cho các nhà đầu tư tiềm năng, đối tác hoặc người mua triển vọng.

 

 

 

Các loại NDA khác nhau.

 

Hai bên. Mẫu NDA lẫn nhau chỉ là: Tất cả các bên liên quan đồng ý giữ bí mật thông tin.

 

Một bên. Những thỏa thuận này bao gồm các tình huống trong đó chỉ một bên (bên tiết lộ) chia sẻ thông tin bí mật với một hoặc một số bên khác (bên nhận). Và những bên nhận đó được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin.

 

Nhiều bên. Các NDA nhiều bên bao gồm ba hoặc nhiều bên chia sẻ thông tin độc quyền. Một hoặc nhiều bên có thể tiết lộ thông tin nhạy cảm và tất cả các bên nhận đều hứa sẽ bảo vệ thông tin đó. Khi có nhiều bên tham gia, những loại NDA này sẽ hiệu quả hơn việc thiết lập nhiều thỏa thuận riêng biệt.

 

Chấm dứt. Đây là những NDA hết hạn. Sau một khoảng thời gian đã thống nhất, bên tiết lộ giải phóng bên nhận khỏi thỏa thuận. Thỏa thuận có thể kết thúc vào một ngày cụ thể hoặc khi quan hệ kinh doanh kết thúc.

 

Không chấm dứt. Những thỏa thuận này không bao giờ hết hạn và bên nhận có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin miễn là các bên làm việc cùng nhau hoặc cho đến khi thông tin được công bố rộng rãi.  

Người sử dụng máy tính xách tay để tạo NDA

Nội dung nên đưa vào NDA.

 

Thỏa thuận không tiết lộ có thể bao gồm khá nhiều thông tin và bạn nên xin tư vấn pháp lý trước khi ký kết thỏa thuận. Đây là một số mục phổ biến và quan trọng nhất cần đưa vào:

 

  • Định nghĩa thông tin nhạy cảm hoặc thông tin độc quyền. Thỏa thuận bao gồm những thông tin nào? Những lý do tiết lộ là gì?

  • Xác định các bên trong thỏa thuận. Ai là bên tiết lộ và ai là bên nhận?

  • Các điều khoản và điểm phân biệt cụ thể. Người nhận có phải cố hết sức để giữ bí mật thông tin không? Họ có nhận thông tin trên cơ sở cần biết không? Thông tin “không sử dụng”, có phải là bên nhận không có quyền sử dụng thông tin theo bất kỳ cách nào khác với chỉ dẫn trong thỏa thuận không?

  • Loại trừ. Thông tin nào không được coi là bí mật?

  • Nghĩa vụ của (các) bên nhận. Bên nhận phải làm gì với thông tin họ nhận được? Họ không thể làm gì?

  • Khoảng thời gian. Thỏa thuận có kéo dài trong một khoảng thời gian cụ thể hay trong khoảng thời gian của một dự án hoặc quan hệ kinh doanh không?

  • Các điều khoản khác. Ai trả phí pháp lý? Các tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào? Sau một khoảng thời gian nhất định, bên nhận có thể thuê nhân viên của bên tiết lộ không?
Ký tài liệu bằng Adobe Sign trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính xách tay

Hoàn tất các thỏa thuận không tiết lộ một cách nhanh chóng với Acrobat Sign.

 

Tạo các NDA ngay khi bạn quyết định tham gia quan hệ liên doanh hoặc kinh doanh khác. Các thỏa thuận được ký càng sớm, bạn càng sớm có thể đưa công việc kinh doanh phát triển đi lên. Với Acrobat Sign, bạn có thể gửi thỏa thuận một cách an toàn dưới dạng PDF bằng bốn bước nhanh chóng. Sau đó, theo dõi tiến trình gửi đi. Các đối tác, nhà đầu tư và nhân viên trong tương lai của bạn có thể thêmchữ ký điện tử ràng buộc pháp lý từ bất kỳ thiết bị nào và bạn có thể tiến hành công việc ngay.

 

Ký tên điện tử trong tài liệu NDA của bạn

Bạn cũng có thể quan tâm đến…

hóa đơn bán hàng

Mọi thứ bạn cần để lập hóa đơn bán hàng.

Tìm hiểu lý do bạn cần hóa đơn bán hàng, nội dung nên có trong hóa đơn và cách bạn có thể tạo mẫu để sử dụng cho tất cả giao dịch trong tương lai.

Tính năng quy trình với tài liệu trong Adobe Sign

Chúng tôi có quy trình vượt trội.

Sử dụng các công cụ thiết kế trực quan để tự động hóa mọi tác vụ trong quy trình với tài liệu từ đầu đến cuối.

 

Một người đang đứng ở bàn và sử dụng máy tính xách tay

Điền, ký và thanh toán một cách dễ dàng.

Thanh toán bằng Acrobat Sign giúp cho khách hàng có thể hoàn thành giao dịch trên bất kỳ thiết bị nào một cách đơn giản.

ứng dụng cho thiết bị di động esign

Tăng cường làm việc từ xa bằng thiết bị di động.

Xem cách ứng dụng Acrobat Sign cho thiết bị di động giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh ở mọi nơi.

Đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và tuân thủ với Acrobat Sign.

Trải nghiệm với chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý.

Yêu cầu về chữ ký điện tử

Quản lý thỏa thuận và đáp ứng yêu cầu của pháp luật với Acrobat Sign.

 

 

 

Tìm hiểu thêm về việc tuân thủ yêu cầu pháp lý

Tính hợp pháp của chữ ký điện tử

Tính hợp pháp của chữ ký điện tử

Acrobat Sign đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cao nhất trên toàn cầu.

 

 

Tìm hiểu thêm về luật chữ ký điện tử

Chuyển đổi quy trình

Tuân thủ chữ ký điện tử và số

Sử dụng Acrobat Sign duy trì tuân thủ từ mọi nơi.

 

Tìm hiểu thêm về tuân thủ chữ ký điện tử

 

Sẵn sàng cho các quá trình từ đầu đến cuối?

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình của mình, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.