Adobe Sign

Adobe Sign

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn với các mẫu biểu mẫu trực tuyến miễn phí.

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn với các mẫu biểu mẫu trực tuyến miễn phí.

Bất kể bạn làm ngành nào hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn ở mức nào, hãy sử dụng Adobe Sign và thư viện mẫu biểu mẫu dành cho doanh nghiệp kỹ thuật số của chúng tôi để đơn giản hóa các quá trình và dễ dàng nắm bắt thông tin và lấy chữ ký cần thiết.

 

Bạn không có Adobe Sign? 

Bất kể bạn làm ngành nào hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn ở mức nào, hãy sử dụng Adobe Sign và thư viện mẫu biểu mẫu dành cho doanh nghiệp kỹ thuật số của chúng tôi để đơn giản hóa các quá trình và dễ dàng nắm bắt thông tin và lấy chữ ký cần thiết.

 

Bạn không có Adobe Sign?

Trong Adobe Sign, bạn có quyền truy cập vào bộ sưu tập biểu mẫu kỹ thuật số miễn phí, được dựng sẵn và sẵn sàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Kỹ thuật số hoàn toàn. Hoàn toàn tiết kiệm chi phí.

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn và làm được nhiều việc hơn với Adobe Sign. Bằng cách sử dụng chữ ký điện tử và biểu mẫu kỹ thuật số thông qua Adobe Sign, bạn có thể tăng tốc các quá trình để nâng cao doanh nghiệp của mình — cũng như trải nghiệm của khách hàng.

Xem các doanh nghiệp thành công với Adobe Sign như thế nào.

“Adobe Sign giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để bảo mật cho một thỏa thuận đã ký. Trước đây có thể mất đến ba ngày thì bây giờ có thể nhận lại thỏa thuận sau chưa đầy một ngày”.

Alejandro Swaby, Giám đốc Bán hàng, Cervion Systems

“Adobe Sign giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để bảo mật cho một thỏa thuận đã ký. Trước đây có thể mất đến ba ngày thì bây giờ có thể nhận lại thỏa thuận sau chưa đầy một ngày”.

Alejandro Swaby, Giám đốc Bán hàng, Cervion Systems


“Tôi chọn Adobe Sign do quen với các giải pháp khác của Adobe, tính đơn giản và thời gian thiết lập tối thiểu.”

Luigi Recine, Chủ doanh nghiệp, Matrix Photo & Design

“Tôi chọn Adobe Sign do quen với các giải pháp khác của Adobe, tính đơn giản và thời gian thiết lập tối thiểu.”

Luigi Recine, Chủ doanh nghiệp, Matrix Photo & Design


Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

 

Adobe Sign đơn giản hóa các quá trình và tăng tốc đạt được kết quả bằng cách giúp bạn ký tài liệu nhanh hơn và cung cấp các mẫu biểu mẫu dựng sẵn hữu ích.

 

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng biểu mẫu web của chúng tôi để nhập PDF hoặc tài liệu quét để tạo biểu mẫu của riêng bạn cho mọi thứ, từ biểu mẫu đơn đặt hàng đến biểu mẫu thành viên; từ mẫu biểu mẫu đăng ký đến biểu mẫu đơn xin việc, từ biểu mẫu quyên tặng cho đến biểu mẫu thuê nhà. 

 

Bắt đầu ngay hôm nay.

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

 

Adobe Sign đơn giản hóa các quá trình và tăng tốc đạt được kết quả bằng cách giúp bạn ký tài liệu nhanh hơn và cung cấp các mẫu biểu mẫu dựng sẵn hữu ích.

 

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Biểu mẫu Web của chúng tôi để nhập PDF hoặc tài liệu quét để tạo biểu mẫu của riêng bạn cho mọi thứ, từ biểu mẫu đơn đặt hàng đến biểu mẫu thành viên; từ mẫu biểu mẫu đăng ký đến biểu mẫu đơn xin việc, từ biểu mẫu quyên tặng cho đến biểu mẫu thuê nhà. 

 

Bắt đầu ngay hôm nay.