Adobe Sign

Adobe Sign

Lập và ký thỏa thuận tư vấn miễn phí trực tuyến.

Lập và ký thỏa thuận tư vấn miễn phí trực tuyến.

Xác lập công việc. Với Adobe Sign, bạn có quyền truy cập vào biểu mẫu thỏa thuận tư vấn miễn phí của chúng tôi để bảo vệ thông tin bí mật, đảm bảo không cạnh tranh và giúp giành được công việc kinh doanh mới nhanh hơn.

 

Bạn không có Adobe Sign? 

Xác lập công việc. Với Adobe Sign, bạn có quyền truy cập vào biểu mẫu thỏa thuận tư vấn miễn phí của chúng tôi để bảo vệ thông tin bí mật, đảm bảo không cạnh tranh và giúp giành được công việc kinh doanh mới nhanh hơn.

 

Bạn không có Adobe Sign?

Vì sao bạn cần một thỏa thuận tư vấn?

 

Khi thuê dịch vụ tư vấn hoặc nhà thầu độc lập, sử dụng hợp đồng tư vấn để xác định thời hạn của thỏa thuận này, chẳng hạn như mốc thời gian, hiệu suất của các dịch vụ, sản phẩm được giao, quyền lợi của nhân viên và sản phẩm công việc—cũng như người có quyền sở hữu trí tuệ. 

Kỹ thuật số hoàn toàn. Hoàn toàn tiết kiệm chi phí.

 

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn bằng Adobe Sign để nâng cao việc kinh doanh của bạn — và trải nghiệm của khách hàng.

 

Khám phá Adobe Sign

Dễ dàng

 

Từ bất kỳ thiết bị nào và bất kỳ địa điểm nào, các biểu mẫu trực tuyến, như thỏa thuận tư vấn, đều có thể được ký điện tử và hoàn thiện. Nó cho phép bạn dễ dàng thiết lập một hợp đồng tư vấn, xác định các điều khoản của thỏa thuận này và bảo vệ thông tin độc quyền không tiết lộ.

Hiệu quả

Nhanh

 

Rút ngắn đáng kể thời gian gửi văn bản và lấy chữ ký, hoàn thiện văn bản. Bạn có thể nâng cao năng suất của mình và chốt các giao dịch quan trọng nhanh hơn rất nhiều. 

Hiệu quả

 

Loại bỏ giấy và cắt giảm chi phí. Bằng cách chuyển sang kỹ thuật số với Adobe Sign, bạn không còn phải dành nhiều thời gian cho việc đi lấy chữ ký và giải quyết các công việc hành chính, thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn để phát triển doanh nghiệp và giảm chi phí hoạt động của bạn.

Di động

 

Khách hàng của bạn có thể ký điện tử vào tài liệu từ bất kỳ đâu và bạn cũng có thể thu thập chữ ký như vậy từ bất kỳ đâu. 

Xem cách các doanh nghiệp thành công với Adobe Sign.

“Hầu hết các khách hàng của tôi ưu tiên tính di động trước. Adobe Sign giúp họ ký tài liệu dễ dàng hơn nhiều ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi lấy chữ ký cho tài liệu nhanh gấp đôi khi sử dụng Adobe Sign.”

Stephan Matanovic, Matanovic Law

“Hầu hết các khách hàng của tôi ưu tiên tính di động trước. Adobe Sign giúp họ ký tài liệu dễ dàng hơn nhiều ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi lấy chữ ký cho tài liệu nhanh gấp đôi khi sử dụng Adobe Sign.”

Stephan Matanovic, Matanovic Law

“Khi đàm phán với một khách hàng mới, chúng tôi từng phải in và gửi cho họ bản thỏa thuận dài 16 trang nhưng có thể mất từ ​​hai đến tám tuần để nhận lại bản sao có chữ ký, thậm chí là lâu hơn. Với Adobe Sign, quá trình này chỉ mất ba đến bốn ngày.”

Rick Munger, Chủ doanh nghiệp, Eiger Creative

“Khi đàm phán với một khách hàng mới, chúng tôi từng phải in và gửi cho họ bản thỏa thuận dài 16 trang nhưng có thể mất từ ​​hai đến tám tuần để nhận lại bản sao có chữ ký, thậm chí là lâu hơn. Với Adobe Sign, quá trình này chỉ mất ba đến bốn ngày.”

Rick Munger, Chủ doanh nghiệp, Eiger Creative

“Đối với doanh nghiệp nhỏ, thành công nằm ở các chi tiết. Adobe Sign giúp chúng tôi theo dõi các chi tiết cần thiết một cách hiệu quả để có thể dành ít thời gian hơn cho các thủ tục giấy tờ và có nhiều thời gian hơn để giúp doanh nghiệp của khách hàng thành công.”

MaryPat Kavanagh, Chủ sở hữu, Strategic Results Marketing

“Đối với doanh nghiệp nhỏ, thành công nằm ở các chi tiết. Adobe Sign giúp chúng tôi theo dõi các chi tiết cần thiết một cách hiệu quả để có thể dành ít thời gian hơn cho các thủ tục giấy tờ và có nhiều thời gian hơn để giúp doanh nghiệp của khách hàng thành công.”

MaryPat Kavanagh, Chủ sở hữu, Strategic Results Marketing

Cần biểu mẫu trực tuyến khác? Chúng tôi có cả.


Xem các biểu mẫu kỹ thuật số khác do chúng tôi tạo mà có thể hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

Bất kể ngành hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn, hãy sử dụng Adobe Sign và thư viện biểu mẫu số để đơn giản hóa các quá trình và thúc đẩy kết quả.