Adobe Sign

Adobe Sign

Cần mẫu cung cấp phương tiện truyền thông?

Nhận mẫu miễn phí.

Cần mẫu cung cấp phương tiện truyền thông?

Nhận mẫu miễn phí.

Tải xuống mẫu chấp thuận phương tiện truyền thông miễn phí với Adobe Sign và bắt đầu tạo nội dung phương tiện hấp dẫn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 

Bạn không có Adobe Sign? 

Tải xuống mẫu chấp thuận phương tiện truyền thông miễn phí với Adobe Sign và bắt đầu tạo nội dung phương tiện hấp dẫn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 

Bạn không có Adobe Sign?

Vì sao bạn cần mẫu cung cấp phương tiện truyền thông?

 

Mẫu phát hành phương tiện truyền thông tổng quát là một loại mẫu chấp thuận nêu rõ mục đích sử dụng của bất kỳ hình ảnh, bản ghi âm hoặc video nào của một người. Sử dụng mẫu chấp thuận cung cấp phương tiện truyền thông này, giống như mẫu cung cấp mẫu, để xin phép chủ thể của bạn trước khi sử dụng hình ảnh hoặc phương tiện kỹ thuật số cho mục đích kinh doanh.

Kỹ thuật số hoàn toàn. Hoàn toàn tiết kiệm chi phí.

 

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn bằng Adobe Sign để nâng cao việc kinh doanh của bạn — và trải nghiệm của khách hàng.

 

Khám phá Adobe Sign

Tăng tốc.

 

Với Adobe Sign, bạn có thể ký và hoàn tất mẫu tuyên bố miễn trừ nhiệm pháp lý nhanh hơn. Ít chậm chễ hơn có nghĩa là chốt được nhiều giao dịch hơn và hoàn thành nhiều việc hơn.

Hiệu quả

Giảm chi phí.

 

Giảm rác thải và chi phí. Chuyển sang không dùng giấy tờ với Adobe Sign để giảm chi phí vận hành trong khi tốn ít thời gian hơn để lấy chữ ký và hoàn thành các tác vụ quản trị.

Làm việc khi đang trên đường.

 

Giờ đây, khách hàng có thể ký điện tử tài liệu từ mọi nơi và trên mọi thiết bị. Và với ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể thu thập và theo dõi chữ ký ngay cả khi bạn đang di chuyển. 

“Trước khi làm việc với Adobe Sign, khách hàng có thể mất nhiều tuần để xem xét, ký và quét biểu mẫu. Giờ đây, họ thường có thể nhận lại hợp đồng trong cùng ngày. Điều tuyệt vời là tôi cũng chưa bao giờ phải giải thích cách sử dụng cho họ. Adobe Sign trực quan đến mức mọi người biết chính xác phải làm gì”.

Luigi Recine, Chủ doanh nghiệp, Matrix Photo & Design

“Trước khi làm việc với Adobe Sign, khách hàng có thể mất nhiều tuần để xem xét, ký và quét biểu mẫu. Giờ đây, họ thường có thể nhận lại hợp đồng trong cùng ngày. Điều tuyệt vời là tôi cũng chưa bao giờ phải giải thích cách sử dụng cho họ. Adobe Sign trực quan đến mức mọi người biết chính xác phải làm gì”.

Luigi Recine, Chủ doanh nghiệp, Matrix Photo & Design


Cần biểu mẫu trực tuyến khác? Chúng tôi có cả.


Xem các biểu mẫu kỹ thuật số khác do chúng tôi tạo mà có thể hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

Bất kể ngành hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn, hãy sử dụng Adobe Sign và thư viện biểu mẫu số để đơn giản hóa các quá trình và thúc đẩy kết quả. Gọi cho chúng tôi,

số điện thoại của chúng tôi ghi ở bên dưới.