Adobe Sign

Adobe Sign

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng mẫu tuyên bố miễn trừ trực tuyến.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng mẫu tuyên bố miễn trừ trực tuyến.

Với Adobe Sign, bạn có quyền truy cập mẫu tuyên bố từ bỏ và miễn trừ trách nhiệm pháp lý kỹ thuật số miễn phí. Bạn có thể ghi lại chữ ký điện tử của khách hàng về việc chấp nhận rủi ro, qua đó có thể bảo vệ bạn và doanh nghiệp của bạn trong trường hợp có thiệt hại, mất mát tài sản hoặc thương tích.

 

Bạn không có Adobe Sign? 

Với Adobe Sign, bạn có quyền truy cập mẫu tuyên bố từ bỏ và miễn trừ trách nhiệm pháp lý kỹ thuật số miễn phí. Bạn có thể ghi lại chữ ký điện tử của khách hàng về việc chấp nhận rủi ro, qua đó có thể bảo vệ bạn và doanh nghiệp của bạn trong trường hợp có thiệt hại, mất mát tài sản hoặc thương tích.

 

Bạn không có Adobe Sign?

Bạn có cần sử dụng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý không?

 

Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ có thể khiến khách hàng dễ gặp rủi ro tiềm ẩn như tai nạn hoặc thương tích cá nhân — chẳng hạn như nhảy dù, leo núi hoặc hoạt động thể chất khác — hãy sử dụng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của bạn. Với Adobe Sign, bạn nhận được mẫu miễn trừ trách nhiệm pháp lý kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí của chúng tôi để thu thập chữ ký của khách hàng trước khi họ tự nguyện tham gia vào các sự kiện, hoạt động hoặc dịch vụ của công ty bạn.

Kỹ thuật số hoàn toàn. Hoàn toàn tiết kiệm chi phí.

 

Chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn bằng Adobe Sign để nâng cao việc kinh doanh của bạn — và trải nghiệm của khách hàng.

 

Khám phá Adobe Sign

Nhanh

 

Rút ngắn đáng kể thời gian gửi văn bản và lấy chữ ký, hoàn thiện văn bản. Bạn có thể nâng cao năng suất của mình và chốt các giao dịch quan trọng nhanh hơn rất nhiều. 

Hiệu quả

Hiệu quả

 

Loại bỏ giấy và cắt giảm chi phí. Bằng cách chuyển sang kỹ thuật số với Adobe Sign, bạn tốn ít thời gian hơn để lấy chữ ký cho những tài liệu như mẫu miễn trừ trách nhiệm pháp lý và giải quyết công việc hành chính. Và lại có thêm thời gian để phát triển doanh nghiệp của bạn, đồng thời giảm chi phí hoạt động.

Di động

 

Lấy chữ ký điện tử cho tài liệu ở bất kỳ đâu và thu thập chữ ký đó ở bất kỳ đâu bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Giờ đây, thật dễ dàng để lấy chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trên các biểu mẫu như phiếu xin phép tham quan thực địa.

Cần biểu mẫu trực tuyến khác? Chúng tôi có cả.


Xem các biểu mẫu kỹ thuật số khác do chúng tôi tạo mà có thể hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn.

Bất kể ngành hoặc giai đoạn phát triển kinh doanh của bạn, hãy sử dụng Adobe Sign và thư viện biểu mẫu số để đơn giản hóa các quá trình và thúc đẩy kết quả.