Вижте от какво имате нужда.

 
Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте какво е новото в Dreamweaver CC.
 
Dreamweaver CC CS6 CS5 CS4 CS3
Адаптивен дизайн
Преглед на устройство
Извличане с пакетно експортиране
Подобрен редактор на код с поддръжка на Emmet и Linting
Live View (Преглед на живо)
Изцяло обновен с 64-битова архитектура
Стартови шаблони
Live Guides (Водачи на живо), Insert (Вложка) и Highlight (Акцент)
Бърз преглед на елемент
Live View Property Inspector (Инструмент за проверка на свойствата при преглед на живо)
CSS Designer
Управление на сайтове – поддръжка на сертификат
Помощен център
Синхронизиране на настройки
Edge Web Fonts
Визуален елемент за потребителски интерфейс jQuery
Оптимизиране на HTML5 аудио и видео
По-бързо вмъкване на HTML5 елементи
Подобрена работа в FTP
Подобрена поддръжка за jQuery Mobile
CSS3 преходи
Актуализиран панел Multiscreen Preview (Мултиекранен преглед)
Интегрирана поддръжка за CMS
Активиране и деактивиране на CSS
Подобрена поддръжка за Subversion
Подсказване на PHP код от потребителски клас
Специфично за сайта подсказване на кода
Подобрени стартови страници на CSS
Опростена настройка на сайт
Поддръжка на CSS3/HTML5
Интеграция с jQuery Mobile
Подсказване на кодове за Ajax и JavaScript платформи
Интеграция с Adobe Photoshop