Vi är stolta över att hjälpa till med att stödja många behjärtansvärda evenemang, men eftersom vi får så många förfrågningar är det omöjligt för oss att stödja dem alla.

Vår sponsorverksamhet riktar sig mot tre huvudområden:

 • Konst och kreativitet i utbildningen
 • Digitalmedieprogram för ungdomar
 • Event i våra branscher

Skolor och ideella organisationer som vill använda våra programvaror: besök vår produktdonationssida. Dessa förfrågningar hanteras av vår partner TechSoup för ideella organisationer i hela världen.

Vi kan inte stödja event som faller utanför våra fokusområden, skicka därför inte sponsringsförfrågningar för följande:

 • idrottstävlingar
 • insamlingar
 • programvarugåvor till ert företag
 • programvarugåvor för lotterier
 • programvarugåvor till auktioner
 • religiösa evenemang
 • politiska evenemang
 • diskriminerande aktiviteter
 • personliga medel för utbildning/affärsverksamhet

Om du tror att din förfrågan ryms inom något av våra tre fokusområden är du välkommen att skicka en förfrågan om sponsring.

Observera att Adobe inte sponsrar event som är religiösa, politiska eller pornografiska till sin natur, inklusive sådana som utövar olagliga diskriminerande aktiviteter. Adobe förbehåller sig rätten till tolkning, tillämpning och förvaltning av sitt sponsorprogram