Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Automaticky otevírané okno s dotazem na zabezpečení

Proč musím na tento dotaz odpovědět?

Tento dotaz se zobrazí, protože aplikace právě běžící v prostředí přehrávače Flash Player se pokouší získat přístup k informacím z webu mimo vlastní doménu pomocí zastaralého systému zabezpečení. Aplikace Flash Player vás upozorňuje, že informace mohou být sdíleny mezi dvěma weby, a dotazuje se, zda chcete takový přístup povolit nebo odmítnout. V předchozí otázce představuje [webu1] jméno osoby nebo název společnosti, která vytvořila aplikaci pokoušející se získat přístup k jinému webu označenému jako [webu2].

Web, k němuž aplikace přistupuje ([webu2]), určuje, které jiné weby k němu mohou získat přístup. V některých případech osoba nebo společnost neurčily, které jiné weby mají povolen přístup. Proto vás aplikace Flash Player upozorní, než se pokusí získat přístup k [webu2]. Pokud máte po zobrazení tohoto dotazu obavy, můžete kontaktovat osobu nebo společnost, k jejichž webu chcete získat přístup, a upozornit je, že se vám tento dotaz zobrazil.

Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která chce přistupovat k jinému webu). Je důležité vědět, že i když je tento automaticky zobrazovaný dotaz součástí přehrávače Adobe Flash Player, přístup k jinému webu vyžaduje aplikace vytvořená jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při přístupu k webům mimo jejich doménu ani za použití takových dat nebo informací těmito společnostmi.

Co se stane, pokud vyberu možnost Povolit?

Vyberte-li možnost Povolit, bude této aplikaci povolen přístup k jinému webu a bude moci k tomuto webu nadále přistupovat, dokud ji neukončíte. Je možné, že aplikace bude moci přistupovat k neautorizovaným informacím z [webu2], ačkoli to není pravděpodobné. Před klepnutím na možnost Povolit je třeba se zaměřit na dvě věci:

  • Znáte osobu nebo společnost ([webu1]), která se pokouší o přístup k jinému webu, a důvěřujete jí? Pokud je například [webu1] známý web, který často používáte a důvěřujete mu, je pravděpodobně bezpečné přístup povolit.
  • Patří [webu1] a [webu2] do stejné domény? Pokud se například server1.adobe.com pokouší o přístup k serveru server2.adobe.com, vidíte, že server1 i server2 jsou součástí domény Adobe.com a je pravděpodobně bezpečné přístup povolit.

Je zodpovědností osoby nebo společnosti, k jejímuž webu přistupujete, určit, které jiné weby mají k jejich webu povolen přístup. Pokud vyberete možnost Povolit, ale přesto máte otázky, můžete kontaktovat osobu nebo společnost, k jejichž webu přistupujete, a upozornit je na zobrazení tohoto dotazu.

Co se stane, pokud vyberu možnost Odmítnout?

Vyberete-li možnost Odmítnout, nebude moci aplikace přistupovat k jinému webu. Aplikace bude i nadále spuštěna, nebude však pravděpodobně fungovat požadovaným způsobem. Pokud [webu1], osobu nebo společnost pokoušející se o přístup k jinému webu, neznáte nebo jí nedůvěřujete, je pravděpodobně bezpečnější přístup odmítnout. Je možné, že [webu1] by mohl získat neautorizované informace z [webu2].

Co se stane, pokud vyberu možnost Znovu se nedotazovat?

Pokud vyberete možnost Znovu se nedotazovat, bude váš výběr možnosti Povolit nebo Odmítnout uložen ve Správci nastavení v panelu Globální nastavení zabezpečení a toto automaticky otevírané okno s dotazem na zabezpečení se již nezobrazí:

  • Vyberete-li možnosti Znovu se nedotazovat a Povolit, bude webům používajícím zastaralý systém zabezpečení, které se pokoušejí o přístup k jinému webu, vždy udělen přístup bez zobrazení žádosti o povolení.
  • Vyberete-li možnosti Znovu se nedotazovat a Odmítnout, bude webům používajícím zastaralý systém zabezpečení, které se pokoušejí o přístup k jinému webu, vždy zakázán přístup a obsah SWF nebo FLV nebo aplikace z těchto webů nemusí fungovat požadovaným způsobem.

Musím na tuto otázku odpovídat při každém zobrazení obsahu SWF nebo FLV na tomto webu?

Na tento dotaz pravděpodobně nebude nutné odpovídat často. Pokud se tento dotaz zobrazuje často, můžete kontaktovat osobu nebo společnost, k jejichž webu chcete získat přístup, a upozornit je, že se vám tento dotaz zobrazuje. Tato osoba či společnost může poté tento problém vyřešit. Jestliže vyberete možnost Znovu se nedotazovat, nebudete muset na tento dotaz znovu odpovídat (viz část Co se stane, pokud vyberu možnost Znovu se nedotazovat?). Vyberete-li možnost Znovu se nedotazovat a později změníte názor, můžete změnit nastavení zabezpečení na panelu Globální nastavení zabezpečení.

Jak mohu znovu zobrazit tento dotaz?

Pokud jste vybrali možnost Vždy požádat o povolení v panelu Globální nastavení zabezpečení ve Správci nastavení, zobrazí se tento dotaz vždy, když se web používající starší systém zabezpečení pokusí o přístup k jinému webu.

Jsem vývojář webu. Jak mohu zabránit v zobrazení tohoto dotazu uživatelům ?

Chcete-li zabránit v zobrazení tohoto dotazu uživatelům, bude nutné zadat do souboru zásad, které weby mohou k vašemu webu přistupovat. Další informace o souborech zásad a přesné shodě domén naleznete na webu zabezpečení aplikace Adobe Flash Player.