STEP файлове.

STEP файловете обикновено се използват в компютърно подпомагания дизайн (CAD) и 3D печат, за да съхраняват данни за триизмерен модел за голямо разнообразие от дизайнерски задачи. Научете повече за историята и употребата на STEP файловете и вижте техните предимствеа и недостатъци с това полезно ръководство.

STEP files marquee image

Какво представлява STEP файлът?

STEP е съкращение от Standard for the Exchange of Product Data и е известен също като ISO 10303. Често срещан файлов формат, използван за 3D моделиране и печат, тези файлове са стандартен ISO формат за обмен. Това означава, че STEP файловете могат да четат и запазват цялото тяло на 3D модел – не само основните геометрии – което е необходимо за високи нива на точност.

Всички техни данни от 3D модели се запазват като текст, който различните CAD системи могат да интерпретират. STEP файловете улесняват създаването, споделянето и редактирането на 3D модели в стандартизиран формат между множество различни програми и софтуер.

STEP файловете имат няколко различни имена, включително:

 • ISO 10303
 • STP файл
 • P21 файл
 • STEP Physical File

История на STEP файла.

ISO (Международната организация за стандартизация) има технически комитет по системи за автоматизация и интеграция, известен също като TC 184. Този комитет за първи път разработва формата за изображения STEP в средата на 80-те години на миналия век, за да улесни споделянето на файлове в различни софтуерни програми, като предостави стандартизиран формат за работа по 3D модели и дизайни.

ISO получава основата за STEP през 1988 г., но чак през 1994 г. първото издание влиза в употреба. Второто и третото издание са издадени съответно през 2002 и 2016 г.

Наред с подобряването на междуплатформената съвместимост STEP файловете съхраняват всички детайли и тялото на 3D модел с несравнима прецизност. Някои по-ранни файлови формати съдържат само основните геометрии, което прави споделянето, отварянето и редактирането не дотам точно.

Как да използвате STEP файл.

STEP файловете са стандартни в света на 3D дизайна – включително архитектура, производство и печат – поради няколко специфични причини, включително:

Споделяне на 3D модели.

Целта на STEP файловете е да улеснят споделянето на файлове, съдържащи 3D данни. Тези файлови формати обикновено се използват за преглед или отпечатване на 3D модели. Способността на STEP да съдържа пълния 3D модел, а не само геометриите, плюс способността му да работи с различни CAD системи, прави споделянето лесна работа.

Редактиране на 3D модели.

STEP файл запазва всички 3D компоненти като един и може да се използва за извършване на редакции на дизайна. Повечето CAD програми четат и редактират STEP файлове, което подобрява междуплатформения дизайн и сътрудничество. Това е голямо предимство, което STEP файловете имат пред STL файловете, които също са често срещани в 3D печата.

Предимства и недостатъци на STEP файловете.

Преди да започнете да използвате този файлов формат, трябва да вземете предвид различните предимства и недостатъци на STEP.

Предимства на AI файловете.

 • STEP файловете са съвместими с CAD инструменти и софтуер, което ги прави лесни за споделяне и редактиране.
 • STEP файловете показват изключителна прецизност, като използват математическо представяне на криви, известни като NURBS, за точно съхраняване на данните. Те също така могат да четат и запазват пълни 3D модели.
 • Можете да персонализирате STEP файл. Лесно е да го споделяте с други, за да редактирате или запишете на друг компютър като резервна опция.

Недостатъци на STEP файловете.

 • За целите на архитектурния дизайн STEP файловете не съдържат данните за материала или текстурата, необходими, за да ги направят разпознаваеми от CAD софтуера.
 • В STEP няма съхранена информация за осветление или фотоапарат. С файловете FBX и USDZ можете да представяте настройките на фотоапарат и осветление.
 • Форматът STEP е сложен подобен на софтуерен език за програмиране. Това означава, че може да отнеме много време и работа, за да създадете STEP файл.

Как да отворите STEP файл.

Има различни софтуерни и CAD програми, които можете да използвате за импортиране и отваряне на STEP файл. За да отворите STEP файл:

 1. Намерете STEP файла на вашия компютър или устройство.
 2. Щракнете двукратно или щракнете с десния бутон и изберете File (Файл) > Open (Отвори).
 3. Вашият файл ще се отвори със съответния софтуер за четене на STEP, който вече е инсталиран, като Adobe Acrobat.

Ако STEP файлът не се отвори, може да се наложи първо да инсталирате или отворите съответния софтуер за четене на CAD или STEP файлове. След инсталирането просто отидете на Файл

Отвори и изберете файла, който искате да отворите.

Можете да отваряте STEP файлове както в Adobe Acrobat 9 Pro Extended, така и в Adobe 3D Reviewer.

Как да създадете и редактирате STEP файл.

За да създадете и запишете STEP файл, изпълнете следните стъпки:

 1. Създайте нов файл с помощта на вашата CAD програма или софтуер по избор.
 2. Редактирайте файла си.
 3. Използвайте разширението на файл .step или .stp в зависимост от наличните опции.

За да редактирате STEP с помощта на Adobe Acrobat:

 1. Отворете Adobe Acrobat и вашия STEP файл.
 2. Щракнете върху инструмента Edit (Редактиране) в десния панел.
 3. Използвайте инструментите за редактиране, за да направите желаните промени.
 4. Запазете файла си.

STEP файлове: често задавани въпроси.

Коя е най-подходящата употреба на STEP файлове?

STEP файловете са предназначени за създаване, редактиране и споделяне на дизайни на 3D модели в различни CAD програми. Те са стандартизиран файлов формат, което прави споделянето на дизайни много по-лесно. Въпреки че се използва най-често в архитектурата, механичния и производствения дизайн, всеки потребител във всеки отрасъл може да създаде STEP файл.

STEP файла CAD файл ли е?

Да, STEP е CAD файлов формат. Предвиден да се използва широко в много видове CAD програми и софтуер, STEP файлът (известен също като ISO 10303) е стандартизиран CAD файл.

STP и STEP файловете еднакви ли са?

STP и STEP са един и същ файлов формат. Файловите разширения .stp и .step са взаимозаменяеми и отговарят на стандартите ISO 10303. Ако трябва да създадете STEP или STP файл, всяко разширение ще работи, но вашите опции може да зависят от софтуера или програмата, които използвате.

Мога ли да отпечатам STEP файл?

Можете да отпечатате STEP, след като го конвертирате в STL файл. Това ще създаде файлов формат за 3D печат, който можете да обработите и подадете към 3D принтер.

Как да конвертирам STEP файл в STL?

Най-лесният начин да конвертирате STEP файл в STL файл е да го отворите в CAD софтуера или програмата, които сте използвали за създаване на STEP файла и да го експортирате като STL файл.

Научете повече за типове файлове, подобни на STEP.

STL file image

STL файлове

Научете как да конвертирате STEP файлове в STL файлове за лесен 3D печат.

DWG file image

DWG файлове

Запознайте се с този по-ранен CAD файлов формат, използван за 2D и 3D чертежи.

SKP file image

SKP файлове

Разгледайте файловете с 3D модели, които можете да използвате с програмата за проектиране SketchUp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator