интеграция

Решения за бизнес интеграция

Интегрирайте нашите решения за PDF и електронен подпис.

Добавете работните ни процеси към съществуващите ви системи, процеси и приложения.

Интегрирайте нашите решения за PDF и електронен подпис.

Добавете работните ни процеси към съществуващите ви системи, процеси и приложения.

интеграция

Ние си партнираме с водещи компании, така че можете да добавите решения на Adobe Document Cloud към системите, процесите и приложенията, които организацията ви вече използва.

Microsoft

Увеличете продуктивността на служителите си и бизнес трансакциите в Microsoft 365, SharePoint и Dynamics.

Salesforce

Изпращайте, подписвайте, проследявайте и архивирайте договори бързо и сигурно навсякъде в Salesforce, включително на мобилни устройства.

Лого на Google

Безпроблемното интегриране на работните ви процеси с PDF и електронен подпис в Google Drive ви спестява много време.

Workday

Получавайте писма с предложения, NDA и други документи за ЧР, подписани бързо и сигурно с помощта на Acrobat Sign Solutions в Workday.

ServiceNow

Ускорете цифровата трансформация чрез водещи в отрасъла решения и консултации.

Лого на Nintex

Adobe Acrobat Sign и Mastercard Send™ връщат парите в ръцете на онези, които се нуждаят от тях – по-бързо и по-лесно.

SAP Ariba

Намалете времето за работа с документи с 80%, като добавите електронни подписи, проследяване и автоматизирано отчитане към вашия работен процес с SAP Ariba.

Box

Погрижете се за всички ваши нужди за документите, от съхранение и достъп до изпращане и подписване.

Icertis

Изпращайте, подписвайте и проследявайте документи с Icertis, водещата платформа за управление на корпоративни договори в облака.

Използвайте Acrobat Sign Solutions в рамките на Guidewire Insurance Suite за интегрирано изживяване с електронен подпис.

Notarize

Adobe и Notarize си партнират, за да интегрират онлайн нотариалните заверки в работните процеси с Acrobat Sign.

Veeva

Acrobat Sign Solutions ускорява работните процеси на Veeva за компании в областта на науките за живота по целия свят.


Продажби/Управление на връзките с клиенти (CRM)

Изпращайте, подписвайте, проследявайте и архивирайте договори с електронни подписи, на които имате доверие – навсякъде, по всяко време и на всяко устройство – в Microsoft Dynamics 365 CRM.

CRM Dialer

Стимулирайте по-бързи преобразувания с електронен подпис във водещото в отрасъла мощно устройство за набиране и мощно CRM за управление на потенциални клиенти, осигурени от Acrobat Sign Solutions.

IRIS CRM

Опростете своя процес на продажби с електронен подпис, проследяване на потенциални клиенти и автоматизирано включване на търговци в рамките на водещото CRM за обработка на плащания.

Salesforce

Изпращайте, подписвайте, проследявайте и архивирайте договори бързо и сигурно навсякъде в Salesforce, включително на мобилни устройства.

Oracle

Ускорете процесите на продажби чрез интегриране на Acrobat Sign Solutions с Oracle CRM приложения.

Netsuite

Получавайте оферти, договори и споразумения, подписани за минути, във вашия акаунт в NetSuite.

Sugar CRM

Сключвайте сделки по-бързо, като изпращате договори за електронно подписване от SugarCRM системата си.

ZOHO CRM

Достигайте до клиентите на едно място в множество канали, като интегрирате Acrobat Sign Solutions със Zoho CRM.

Workbooks CRM

Ускорете базираните в облака CRM и приложения за автоматизация на маркетинга, като съчетаете Workbooks CRM с лекотата и удобството на Acrobat Sign Solutions.


Управление на жизнения цикъл на договори (CLM)/софтуер за конфигуриране, цена и оферта (CPQ)

Agiloft

Agiloft се интегрира с Acrobat Sign Solutions за ускоряване на работните процеси за одобрение, управление на договори и осигуряване на пълно отчитане и съответствие.

Разширени софтуерни концепции (ASC)

Опростете управлението на договори, като добавите Acrobat Sign Solutions към вашите ASC работни процеси.

Лого на Ironclad

Въведете цифрови договори с помощта на Acrobat Sign Solutions.

Change Healthcare

Change Healthcare използва Acrobat Sign Solutions, за да помогне на здравните планове да оптимизират жизнения цикъл на сключването на договори с доставчика.

Intelligentcontract

Автоматизирайте контактите и подписвайте споразумения по електронен път с intelligentcontract и Acrobat Sign Solutions.

icertis Applied Cloud

Автоматизирайте и опростете целия жизнен цикъл на договорите с Cobblestone и Acrobat Sign Solutions.

ContractZen

Управлявайте своите договори и протоколи по-лесно от всякога. Използвайте Acrobat Sign Solutions за проследяване и съхраняване на документи в ContractZen.

Cobblestone

Автоматизирайте и опростете целия жизнен цикъл на договорите с Cobblestone и Acrobat Sign Solutions.

Jaggaer

Ускорете процесите на снабдяване с помощта на Acrobat Sign Solutions в рамките на
решенията на Jaggaer.

Nintex

Автоматизирайте създаването на критични за бизнеса документи, интегрирани с електронни подписи за отговарящи на изискванията процеси.

Oracle

Увеличете продуктивността, като използвате Acrobat Sign Solutions в приложенията PeopleSoft на Oracle.

Интегриране на Acrobat Sign с Pros Smart CPQ

Автоматизирайте и опростете процеса по конфигурация, ценообразуване и оферти за екипа по продажбите.

SAP Ariba

Намалете времето за работа с документи с 80% или повече с добавяне на електронно подписване, проследяване и автоматизирано отчитане към вашия работен процес с SAP Ariba.

SAP

Оптимизирайте корпоративните договори
чрез подобряване на съответствието и бързо осигуряване на стойност с SAP CLM.

Salesforce CPQ

Доставяйте електронни подписи, интегрирани с решението CPQ от Salesforce.

revitas

Опростете управлението на процесите с потенциални и реални клиенти с мобилни договори и управление на приходите.

SAP

Автоматизирайте, управлявайте и проследявайте целия жизнен цикъл на договорите с M-Files и Acrobat Sign Solutions.

M Files

Погрижете се за почти всичко с правен характер – включително управление на договори, дела, въпроси и юридически лица.


Човешки ресурси (ЧР)/Планиране на корпоративните ресурси (ERP)

Microsoft

Dynamics 365 for Talent

В комбинация с Acrobat Sign Solutions дайте на вашия екип по ЧР необходимите инструменти за бързо предлагане и наемане на най-добрите кандидати.

Avature

Трансформирайте цифрово наемането и управлението на кадри с Avature и Acrobat Sign Solutions.

Bond

Оптимизирайте управлението на персонала, набирането на кадри и обработката на заплатите с Acrobat Sign Solutions и Bond International Software.

COMPAS

COMPAS използва Acrobat Sign Solutions като най-бързия и лесен начин за подписване, проследяване и архивиране на документи за внедряване.

Saba

Въведете по-бързо безхартиено внедряване с Acrobat Sign Solutions и Saba Recruiting@Work.

Namely

Направете своите процеси по ЧР 100% цифрови с Acrobat Sign Solutions и Namely.

Lumesse

Acrobat Sign Solutions се интегрира със софтуера за управление на кадри Lumesse, за да позволи на потребителите да изпращат, подписват и проследяват документи през целия жизнен цикъл на заетост.

LEVER

Опростете процесите на наемане и проследяването на кандидатите, така че специалистите по подбор и мениджърите по наемане да могат да се съсредоточат върху своите кандидати.

SuccessFactors

Добавете надеждни и законни електронни подписи, които ускоряват работните процеси на HCM с Acrobat Sign Solutions и SAP SuccessFactors.

ServiceNow

Ускорете процесите на подписване и създайте изцяло цифрови работни процеси за услуги с интеграцията на Acrobat Sign Solutions за ServiceNow.

Workday

Получавайте писма с оферти, NDA и други документи за ЧР и финанси, подписани бързо и сигурно с помощта на Acrobat Sign Solutions с Workday.

ZOHO People

Acrobat Sign Solutions се интегрира със Zoho People, пълно онлайн решение за ЧР, което централизира и защитава данните на служителите и предлага ефективни функции за самообслужване.

ZOHO People

Acrobat Sign Solutions се интегрира със SilkRoad
Recruiting, за да ускори наемането със
100% безхартиени работни процеси и
защитени електронни подписи.

Сътрудничество/продуктивност

Създавайте и споделяйте PDF файлове направо в своите Microsoft 365 приложения. Можете също да изпращате документи за подпис и да проследявате състоянието в Word, PowerPoint или Outlook.

Правете повече в OneDrive for Business онлайн. Конвертирайте файловете на Microsoft 365 в PDF и комбинирайте документи в един файл, направо в OneDrive.

Използвайте решенията на Document Cloud с SharePoint, за да опростите работните си процеси с документи. Получавайте незабавно подписи на споразумения и работете безпроблемно с PDF файлове.

Лого на Google Drive

Можете да преглеждате, търсите, коментирате, създавате, организирате, комбинирате, експортирате и изпращате PDF файлове за подпис – всичко това в Google Drive.

Egnyte

С Acrobat Sign Solutions можете да изпращате, подписвате и автоматично съхранявате документи – всичко това в рамките на потребителския интерфейс на Egnyte Connect.

Dropbox

Отваряйте, редактирайте, подписвайте и съхранявайте PDF файлове в акаунта си в Dropbox, докато работите в Acrobat.

Microsoft SharePoint

Намалете разходите и риска. Проследявайте и потвърждавайте електронните подписи на правни документи с Acrobat Sign Solutions и CaseMail Digital Postal Service.

Box

Box и Adobe заедно се справят с всичките ви нужди за документи, от съхранение и достъп до изпращане и подписване.

Лого на Nintex

Трансформирайте рутинните бизнес функции в напълно автоматизирани процеси с Nintex Workflow Cloud, Document Generation и Acrobat Sign Solutions.

ProcessMaker

Получете бързи, проследими и мощни работни процеси с документи, като комбинирате ефективността на ProcessMaker с удобството и сигурността на Acrobat Sign Solutions.

Pulpstream

Платформата за опростяване на бизнес процесите Pulpstream се интегрира с Acrobat Sign Solutions, за да опрости удостоверяването на правни документи на мобилни устройства.

Webmerge

Интегрирайте Acrobat Sign Solutions с WebMerge, онлайн платформа, която позволява на потребителите да събират данни, да попълват документи и автоматично да изпращат до всякакви контакти.

M Files

Сключвайте сделки мигновено без работа с хартиени документи, като свържете Acrobat Sign с любимите си приложения.

M Files

Опростете одобренията на документи, управлявани в M-Files, като ги изпратите за сигурен и правно обвързващ електронен подпис с помощта на Acrobat Sign Solutions.

UI Path

Автоматизирането на цифровия подпис току-що стана по-лесно с пакета дейности на Acrobat Sign Solutions за UiPath.

ZOHO Docs

Acrobat Sign Solutions позволява изпращане, подписване и проследяване на документи в Zoho Docs, инструмент за онлайн екипно сътрудничество и за групово споделяне на знания.

Hyland

Електронният подпис ускорява процеса за клиенти, партньори и служители и гарантира, че документите се маршрутизират ефективно.

M Files

Позволява ви да организирате документи и да автоматизирате ежедневните процеси.

Партньори на решението

Accenture

Възползвайте се от връзката с тази компания за услуги за консултиране за управление и технологични услуги.

Deloitte

Получете водещи в отрасъла одиторски, консултантски, данъчни и консултантски услуги.

IBM

Преоткрийте цифрово операциите си за голяма ефективност и трансформирайте цялото си предприятие.

Лого на Otsuka Corporation

Ускорете цифровата трансформация чрез водещи в отрасъла решения и консултации.

pwc

Подпомагане на организационна ефективност с доказания процес на събиране на данни, организиране на работния процес и електронен подпис

pwc

Фирмите на PwC помагат на организации и индивидуални лица да създадат стойността, която търсят.

4point

Трансформиране на клиентското изживяване и намаляване на оперативните разходи чрез автоматизиране на процеси, базирани на подпис.


Други

Buildium

Обработвайте всички трансакции за вашия имот, като използвате Acrobat Sign Solutions с Buildium.

eOriginal

Управлявайте ценни подписани цифрови документи за максимална сигурност и съответствие.

esign pay

Добавете удобството на клиентските плащания чрез кредитни карти или електронни чекове с тази интеграция на Acrobat Sign Solutions.

HomeAway

Електронните подписи улесняват наемателите да попълват договори за ваканционно наемане във VRBO.

IMM

Въведете безопасно и сигурно електронно подписване на критични финансови документи.

okta

Централизирайте управлението на самоличности и снабдяването на потребителите за Adobe Document Cloud с решението на Okta.

onelogin

Влизайте в приложения, включително Acrobat Sign Solutions, с този портал за еднократна идентификация.

RevSpring

Централизирайте управлението на самоличности и снабдяването на потребителите за Adobe Document Cloud с решението на Okta.

REAPIT

Спестете време и намалете бумащината, като използвате електронни подписи на Adobe в софтуера за агенции за недвижими имоти на Reapit.

RevSpring

Ускорете взаимодействието с, включването, фактурирането и плащането на клиенти с електронни подписи на Adobe.

Ricoh

Управлявайте по-добре документите си чрез интегриране на електронни подписи в решенията си на Ricoh.

riskonnect

Acrobat Sign Solutions помага за ускоряване на процесите, свързани с управлението на риска на вашата компания.

Xero

Получавайте подписани и изпратени данъчни декларации бързо и сигурно с Acrobat Sign Solutions и Xero.

Xero

Лесно подготвяйте, изпращайте, подписвайте електронно и проследявайте важни финансови документи.

Xero

Застрахователните агенти могат да изпращат документи и записи за имоти за електронни подписи от едно място.

Xero

Подобрете съответствието между отделите за ЧР, финансите и операциите, като същевременно опростите опита на служителите и кандидатите.

Xero

Изпращайте документи през защитения сървър на HowNow, давайте възможност на клиентите да подписват електронно и ги получавайте обратно – и то бързо.

Xero

Намалете забавянето на поддръжката чрез активиран за мобилни устройства електронен подпис в реално време за пациенти и доставчици.

Xero

Стандартизирайте и ускорете процеса на събиране на информация за нови клиентски приложения.

Xero

Набирането, наемането и проследяването на кандидатури е лесно с Pereless Systems и Acrobat Sign Solutions.

Xero

Безопасно и защитено изпращайте правни документи за подпис.

Xero

Опростете цифровия подпис за проверки на досиета със Sterling RISQ и Acrobat Sign Solutions.

Стандартизирайте работния процес и осигурете съответствие с Acrobat Sign Solutions.

Xero

Пестете време, подобрете клиентските услуги и намалете риска при изпращане на документи за подпис.

Ние улесняваме цифровизирането.

Добавете решения на Adobe Document Cloud към вашите съществуващи приложения или бизнес процеси, като използвате надеждните ни приложни програмни интерфейси.

Станете партньор с Adobe Document Cloud.

Присъединете се към партньорската програма на Adobe ISV и ние ще дадем на компанията ви инструментите и ресурсите за изграждане и предоставяне на решения, които се интегрират с Adobe Document Cloud.

Помогнете на своята корпорация да предостави ефективна и изключителна работа с документи с помощта на Adobe Document Cloud.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Acrobat Sign

Acrobat Sign