ИТ ресурси и информация

Съответствието се предоставят като стандарт.

Ние непрекъснато разработваме технологии и услуги, които да ви помогнат да спазвате стандартите за сигурност и регулаторните изисквания.

Съвместимост

Съответствието е важно за всички. Включително за нас.

Научете какво правим, за да ви помогнем да изпълните строгите закони, изисквания и разпоредби в

индустрията, където правите бизнес.

Останете съвместими.

Продължете да се развивате.

Нашата отворена, гъвкава рамка е създадена да се адаптира

към непрекъснато променящите се разпоредби по

целия свят, за да гарантира вашето съответствие – така че бизнесът

никога да не бъде прекъснат.  

Използвайте законосъобразни, обвързващи електронни подписи

по целия свят. 

Законите за електронни подписи се различават в зависимост от държавата. За щастие ние

сме в крачка с всички тях, за да ви помогнем да управлявате

своя риск и да гарантираме законност на всички

електронни подписи, които използвате.

Всички наши решения отговарят на

високи стандарти.

Решенията на Adobe изпълняват изискванията на

стандартите за сигурност, както и на специфични за индустрията

разпоредби като HIPAA, FERPA, GLBA

и FDA 21 CFR част 11.

Съответствие на Acrobat Sign

Съвместими електронни подписи с

Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign предоставя надеждността, която ви е необходимо, като изпълнява изискванията на eIDAS и други базирани на сертификати разпоредби за цифрови подписи.

Достъпност с Acrobat

Повече достъпност с Acrobat.

Adobe Acrobat и Acrobat Reader предоставят изключителна поддръжка на достъпността, за да сте сигурни, че хора с различни способности имат достъп до предоставеното от вас съдържание.

Стандарти на PDF

Нашите PDF файлове изпълняват най-високите стандарти.

PDF файловете на Acrobat отговарят на стандартите ISO 32000 за обмен на електронни документи, включително стандарти за специални цели, като PDF/A за архивиране, PDF/E за изработка и PDF/X за печат.

Нека да поговорим за това какво Adobe може да направи за вашия бизнес.

Независимо къде се намирате във вашето пътешествие в света на цифровата трансформация, направете следващата стъпка с Adobe Document Cloud.

Нека да поговорим за това какво Adobe може да направи за вашия бизнес.

Независимо къде се намирате във вашето пътешествие в света на цифровата трансформация, направете следващата стъпка с Adobe Document Cloud.