ИТ ресурси и информация

Нашите ИТ инструменти ви предоставят контрол. И ви задържат там.  

От настройка до внедряване, ние предлагаме необходимите инструменти, за да успеете.

ИТ инструменти
ИТ инструменти за Acrobat

ИТ инструменти за Adobe Acrobat

Корпоративен набор от инструменти за Acrobat

 

Влезте в този набор от инструменти или го изтеглете, за да използвате най-новите ИТ ресурси, включително инструменти за администриране, персонализиране и внедряване.

Системни изисквания

ИТ инструменти за Acrobat Sign

ИТ инструменти за Adobe Acrobat Sign Solutions

Интеграции на Acrobat Sign Solutions

 

Acrobat Sign Solutions е предварително създадена да работи в Salesforce, Workday, Microsoft Sharepoint, Ariba, и други корпоративни приложения. След активиране на възможностите за електронен подпис, вашият потребител може да получи достъп до тях в инструментите, които използва ежедневно.

Управлението на лицензи е опростено.

Adobe Admin Console предоставя централно местоположение за управление на потребители, продукти и права в цялата ви организация. Използвайте един интерфейс* за Document Cloud, Creative Cloud и Adobe Experience Cloud.

Екранна снимка

*Избрани покупки на Adobe Sign предоставят допълнителни лицензи чрез инструменти на Acrobat Sign Solutions. Свържете се с нас за повече подробности. 

Нека да поговорим за това какво Adobe може да направи за вашия бизнес.

Независимо къде се намирате във вашето пътешествие в света на цифровата трансформация, направете следващата стъпка с Adobe Document Cloud.

Нека да поговорим за това какво Adobe може да направи за вашия бизнес.

Независимо къде се намирате във вашето пътешествие в света на цифровата трансформация, направете следващата стъпка с Adobe Document Cloud.