https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

Разгледайте функциите на {{adobe-illustrator}}.

Научете всичко за инструментите и техниките, които можете да използвате, за да създавате ясни, мащабируеми графики в {{illustrator}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

  1. Какво е новото
  2. Чертане
  3. Избор
  4. Текст
  5. Навигиране
  6. Текстура
  7. Модифициране
active tab
1
id
features

Ние винаги добавяме нови функции към {{illustrator}}, така че можете да творите с прецизност и контрол.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/whats-new

Създавайте прецизни линии и форми, които можете да комбинирате, за да направите великолепна графика.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/draw

Изберете, преместете, завъртете, мащабирайте и трансформирайте творбата си.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/select

Добавяйте и редактирайте текст в проектите си.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/text

Фокусирайте се върху една област от творбата си или вижте цялото платно.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/navigate

Добавете измерение и цвят, за да създадете дизайни, които изскачат от екрана.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/texture

Направете малки или драматични промени в линия или форма.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/modify

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/what-can-you-create-in-illustrator

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/mini-compare/segment-blade