linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.00) 24.29%, #FF9A00 100%)

https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

Сравнете плановете за {{illustrator}}.

Вземете {{illustrator}} самостоятелно или като част от план с множество приложения. Изборът е ваш.

  1. {{individuals}}
  2. {{students-and-teachers}}
  3. {{teams}}
активен раздел
1
id
mini-compare-plans

https://main--cc--adobecom.hlx.page/bg/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/individual/intro-pricing

https://main--cc--adobecom.hlx.page/bg/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/edu/intro-pricing

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/business/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/compare-plans/faq