#8930FC
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_1c3ae8353f644f6b797bfb9cd7c74afed8b9b1145.mp4 | Две жени, записващи видео в гора

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/premiere-pro.svg | Premiere Pro

{{premiere-pro}}

Редактиране на видео клипове, което винаги е една стъпка по-добро.

Изрязвайте и редактирайте видео клипове. Добавяйте ефекти. Миксирайте аудио. Анимирайте заглавия. Забързайте работните си процеси с изкуствен интелект. Разкажете историята си с {{premiere-pro}}.

{{plans-starting-at}} ЦЕНА – ABM – План за Premiere Pro{{small-tax-incl-label}}.

{{free-trial}} {{buy-now}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/premiere/sticky-banner/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_183f3ecd4471d75fe22ba263bc19aebf0a9d00c22.mp4#_autoplay

Редактиране

Създайте перфектната история.

Използвайте утвърдените като стандарт в бранша инструменти за редактиране на видео клипове и спестяващи време функции с изкуствен интелект, за да стигнете бързо до правилното монтажно копие. Усъвършенствайте разказа си с триточкова редакция или изпробвайте текстово базирано редактиране, за да прецизирате, пренареждате и изрязвате клиповете точно както редактирате текстов документ.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_1560d1288a0b611f128ef0f5e73e7fc169fd42833.mp4#_autoplay

Ефекти

Добавете привличащи вниманието ефекти.

Изберете от стотици вградени ефекти и преходи или започнете с професионално проектирани шаблони и след това ги коригирайте, за да създадете изглед, който изразява вашата идентичност.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_11d7e0d0031eef2c2d1809bcc5ac33d4efb05addf.mp4#_autoplay

Заглавия

Създавайте анимирани заглавия.

Проектирайте бързо заглавия, надписи и графики с професионално качество с помощта на шаблони. Персонализирайте ги така, че да отговарят на атмосферата на вашия видео клип директно в {{premiere-pro}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_19031a0af45e84aeaf575b82fac61f9e3b7baabd3.mp4#_autoplay

Цвят

Балансирайте цветовете и задайте тон.

Осигурете правилния облик на видео клипа си с мощни инструменти за корекция на цветовете и класификация. Балансирайте цветовете бързо с помощта на изкуствен интелект, използвайте професионални кръгли цветови скали и контроли за кривите и проверявайте резултатите си с вградените видеоскопи.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/product-page/media_16c53ecf364bb9cffa9323378bb03db696d84f2c7.mp4#_autoplay

Аудио

Миксирайте аудио за запомнящ се саундтрак.

Намалете шума и подобрете диалога с професионални аудио инструменти и добавете разширени ефекти, докато овладявате звуковия дизайн. Преглеждайте музикални записи, използвайте изкуствен интелект, за да ги приспособите автоматично към вашите клипове и ги лицензирайте – всичко това в {{premiere-pro}}.

Разгледайте функциите на {{premiere-pro}}.

вдъхнете живот на визията си с изкуствен интелект и най-добрите в класа си функции за редактиране на видео клипове.

Text based editing

Работете по-бързо с текстово базирано редактиране.

Използвайте изкуствен интелект за автоматично транскрибиране на видео клипа при импортиране и след това създайте бързо работна версия, като просто копирате и поставяте текст.

Enhancing speech in Premiere Pro

Добавете яснота с Enhance Speech (Подобряване на речта).

Получете кристално ясен диалог с изкуствен интелект. Подобрете качеството на звука, премахнете фоновия шум и направете така, че всяка дума да звучи ясно.

Създавайте надписи със Speech to Text (Реч към текст).

Изготвяйте точни транскрипции на 18 езика, правете разлика между говорещите и съобразявайте надписите с темпото на речта с помощта на изкуствен интелект.

Синхронизирайте музика, за да редактирате клипове.

Променете тайминга на музиката, за да съответства на продължителността на редактирания видео клип с помощта на задвижвания от изкуствен интелект Remix.

Съчетайте цветовете в различни клипове.

Получавайте консистентни цветове е за всички кадри с помощта на задвижваната от изкуствен интелект функция Color Match (Напасване на цветове). Регулирайте наситеността, баланса на бялото и яркостта, за да създадете обединена сцена.

Cropping videos to different aspect ratios for different platforms

Променяйте лесно съотношенията на страните с помощта на изкуствен интелект.

Запазете фокусната точка на кадъра, като променяте съотношението на страните, и след това лесно я споделете в социалните платформи с Auto Reframe (Автоматично прекадриране).

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/premiere/mini-compare/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/premiere-faq

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/pr-video-editing-thats-always-a-cut-above

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/adobe-express/adobe-express-premiere-edit-faster-edit-easier