designer

Създаване на 3D ресурси. Безгранично.

Вземете Adobe Substance 3D Designer като част от плана за Substance 3D Collection само за   .

mb_marquee

Създаване на 3D ресурси. Безгранично.

Вземете Adobe Substance 3D Designer като част от плана за Substance 3D Collection само за   .

sg_appicon
sa_appicon
ds_appicon
pt_appicon
sg_appicon
sg_appicon

Разгледайте Substance 3D Collection
Моделирайте, текстурирайте и визуализирайте 3D ресурси и сцени.

Открийте силата на процедурното творене.

Със Substance 3D Designer създавайте безупречни материали и шаблони, филтри за изображения, осветление на околната среда или дори 3D модели. Всеки ресурс може да предложи безкрайни вариации.

Еталон в сферата на създаване на материали.

Еталон в сферата на създаване на материали.

Substance 3D Designer се използва в много сфери и е в центъра на повечето канали за видео игри и материали за визуални ефекти. Параметричните материали на Substance се поддържат от повечето инструменти за 3D създаване и ще се интегрират безпроблемно във всеки работен процес. Изпращайте материалите си директно в Substance 3D Painter и Stager.

Недеструктивна, нелинейна среда.

Базираният на възли работен поток ви позволява да използвате широк спектър от подходи. Всяка стъпка от процеса винаги може да бъде променена на по-късен етап. Опитвайте всичко и коригирайте по всяко време.

мобилно
Безкрайни възможности, безкрайни комбинации.

Безкрайни възможности, безкрайни комбинации.

Designer се предлага с богата библиотека от възли, за да можете да създаде ресурсите си от нулата. Надградете и се учете от хиляди материали в Substance 3D Assets и Substance 3D Community Assets.

Отидете отвъд материалите.

Генерирайте динамични 3D модели или комбинирайте съществуващи елементи като криви и набори за изграждане на модели. Създайте параметрични светлини на околната среда, които да използвате във всяко приложение, поддържано от Substance 3D.

Интегрира се във всеки работен процес.

Designer се предлага с обширен API за скриптове, който ви позволява да приспособите приложението към нуждите си. Създавайте и споделяйте мощни плъгини с интегрирания скриптов интерфейс на Python. Създавайте инструменти и помощни графики, за да заредите вашия канал.

Интегрира се във всеки работен процес.

Designer се предлага с обширен API за скриптове, който ви позволява да приспособите приложението към нуждите си. Създавайте и споделяйте мощни плъгини с интегрирания скриптов интерфейс на Python. Създавайте инструменти и помощни графики, за да заредите вашия канал.

Функциите в Substance 3D Designer ви дават пълен авторски контрол за създаване на материали – и повече.

Непрекъснато нарастваща библиотека от съдържание

Непрекъснато нарастваща библиотека от съдържание

Достъп до стотици възли и филтри. Създавайте всякакви повърхности с уникални и произволни шумове и шарки.

Създаване на HDR осветление

Създаване на HDR осветление

Създавайте параметрични етапи на осветление, като използвате процедурни светлини или снимки на 360°.

Управление на цветовете

Управление на цветовете

Възползвайте се от поддръжката на Pantone и OpenColorIO.

Поддръжка за MDL

Поддръжка за MDL

Създавайте MDL материали със специалната графика за нюансиране.

Изпрати на

Изпрати на

Изпращайте материали и филтри към други приложения на Substance 3D, което ви позволява повтаряемост в контекста на Designer.

Параметрично моделиране (бета-версия)

Параметрично моделиране (бета-версия)

Тази графика ви позволява да генерирате персонализирани и динамични 3D модели.