Подписвайте с цифрови подпис.

Създаването на електронен подпис в PDF файл е лесно с Adobe Acrobat Sign.

Подписвайте с цифрови подпис.
Acrobat       Sign

Безплатна пробна версия на Acrobat Sign

Готови ли сте за закупуване? Вижте ценовите планове на Acrobat Sign

Какво представляват цифровите подписи?

Когато подписвате документи онлайн, няма по-усъвършенстван и сигурен начин от използване на цифров подпис. Можете да използвате цифров подпис, за да се съобразите с най-взискателните законови и регулаторни изисквания, тъй като осигурява най-високо ниво на надеждност относно самоличността на всеки подписващ и автентичността на документите, които подписва.

Вашият цифров идентификатор е надежден.

Вашият цифров идентификатор е надежден.

Съвместими, базирани на сертификати цифрови идентификатори идват от акредитирани доставчици. Трябва да докажете самоличността си, преди да можете да получите такъв.

Всичко се криптира.

Всичко се криптира.

Вашият собствен цифров подпис и PDF документът, който подписвате, са криптирани заедно и са обвързани с печат, защитен от подправяне.

Той е уникален за вас.

Той е уникален за вас.

Всеки път, когато подписвате документ, вие използвате свой собствен уникален цифров сертификат и PIN код, за да валидирате своите идентификационни данни и да докажете, че сте този, за който се представяте.

Валидирането е лесно.

Валидирането е лесно.

Както подписаният документ, така и вашият цифров подпис могат да бъдат повторно потвърдени от сертифициращ орган (CA) или TSP до 10 години след събитието на подписване.

Мислили ли сте за използване на електронен подпис?

Електронните подписи имат същото ниво на удобство като цифровите подписи, но изискват по-малко удостоверяване. С електронен подпис можете да подписвате PDF документ или други документи бързо и сигурно.

Мислили ли сте за използване на електронен подпис?

Електронните подписи, за разлика от цифровите, имат същото ниво на удобство като цифровите подписи, но изискват по-малко удостоверяване.