GENERATIVNÍ UMĚLÁ INTELIGENCE PRO PODNIKY 

Zlepšete své obchodní výsledky pomocí generativní umělé inteligence Firefly 

Firefly je komplexní platforma umělé inteligence pro tvorbu obsahu. Je navržena tak, aby se dala bezpečně používat ke komerčním účelům, škálovat mezi týmy a přizpůsobit na míru vaší značce. 

Objevte výjimečnost Firefly 

Společnost Adobe, lídr v oblasti kreativních technologií, je partnerem, který vám pomůže urychlit zpracování nápadů a škálovat produkci obsahu v celém podniku pomocí generativní umělé inteligence. Podívejte se, jaké výhody nabízí nasazení Firefly do pracovních postupů při tvorbě obsahu. 

Černobílá ikona zobrazující symbol ve tvaru hvězdy, který společnost Adobe používá k označení funkcí umělé inteligence.

Hloubka a rozsah vysoce kvalitních modelů umělé inteligence

Černobílá ikona zobrazující šipku směřující z jednoho bodu do druhého.

Integrace do vašich pracovních postupů při tvorbě obsahu

Černobílá ikona zobrazující zaškrtávací znaménko v kroužku.

Zodpovědně vyvinuté technologie vhodné ke komerčnímu použití

Černobílá ikona zobrazující nápovědu k produktu.

Přizpůsobení vaší značce

 Produktový snímek žluté kabelky na pozadí rostlin, květin a růžového kouře. Vedle jsou tři varianty snímků v různých barevných schématech, kurzor vybírá výsledný záběr.

Generativní umělá inteligence začleněná do klíčových nástrojů a pracovních postupů 

Díky rozsáhlým možnostem generativní umělé inteligence integrovaným do nástrojů, které kreativci a marketéři používají každý den, mohou rychleji zpracovávat nápady a vytvářet obrázky, vektorovou grafiku a další prvky.

Rozhraní API usnadňující škálování a automatizaci produkce 

Nahraďte ruční a neustále se opakující se úlohy a vytvářejte stovky variant souborů rychleji než dřív. Automatizujte, upravujte na míru a lokalizujte variace ve velkém měřítku pomocí služeb Firefly Services, které zahrnují rozhraní API pro Firefly a Creative Cloud. 

 Produktový snímek žluté kabelky na pozadí rostlin, květin a růžového kouře. Vedle jsou tři varianty snímků v různých barevných schématech, kurzor vybírá výsledný záběr.

Zachovejte soulad se značkou pomocí sad stylů a vlastních modelů 

Vytvářejte obrázky ve stylu své značky pomocí vlastního modelu Firefly vytrénovaného na obsahu odpovídajícímu vašemu stylu a designu. Pomocí sad stylů, které pro vás připravujeme, udržíte konzistenci a podpoříte tvorbu obsahu ve velkém měřítku v různých týmech díky možnostem vytváření, ukládání a sdílení stylů, kampaní, textových pokynů a dalších prvků. 

Barevná mřížka obrázků generovaných Firefly, včetně psa ve svetru, jednorožce v lese a futuristické bílé budovy se zakřivenou protáhlou střechou.

Zodpovědně vyvinuté technologie vhodné ke komerčnímu použití 

Tvořte bez obav s vědomím, že modely generativní umělé inteligence Firefly jsou vytrénovány na licencovaném obsahu, jako jsou soubory ze služby Adobe Stock, a na volných dílech, u kterých už vypršela autorská práva. Naše základní modely Firefly nebudeme trénovat pomocí tréninkových dat vašeho vlastního modelu. Zákazníci s příslušnými plány mají nárok na garanci ochrany duševního vlastnictví na vytvořené obrázky (viz podmínky). 

Podívejte se, jak to funguje

Služby Firefly Services

Vlastní modely

Dodavatelský řetězec obsahu

Podívejte se, jak mohou služby Firefly Services pomoci urychlit váš dodavatelský řetězec obsahu. 

Přečtěte si, jak společnost IBM mění koncepci tvorby obsahu a digitálního marketingu s Firefly 

Díky obsahu generovaném umělou inteligencí se společnosti povedlo zvýšit zapojení uživatelů na sociálních sítích 26krát. Také zefektivnila pracovní postupy tak, aby kreativci a marketéři mohli věnovat více času práci s vyšší hodnotou. 

Logo IBM s písmeny I, B a M tvořenými bílými vodorovnými pruhy.

Co říkají analytici 

Logo IDC s černými písmeny I, D a C vedle kruhové ikony s černými a bílými pruhy.

„Tento dodavatel technologií je i nadále jednou z nejúspěšnějších průkopnických společností, pokud jde o maximalizaci příležitostí v oblasti řešení generativní umělé inteligence zaměřených na vizualizaci (tj. obrázky, videa a 3D). Společnost Adobe přistupuje k inovacím komplexně a odpovědně a snaží se identifikovat, kvantifikovat a zmírnit rizika související s umělou inteligencí v rámci celého hodnotového řetězce, včetně dopadů na úrovni společnosti, tvůrců a uživatelů/zákazníků.“

Adobe MAX 2023: GenAI and Adobe Firefly Take Center Stage (Adobe MAX 2023: Generativní umělá inteligence a Adobe Firefly v centru pozornosti) – Matt Arcaro, IDC (listopad 2023)

Logo společnosti Futurum Group skládající se z názvu společnosti v černé barvě vedle černobílé grafiky pírka.

„21. března uplyne rok od uvedení technologie Firefly společnosti Adobe na trh, aniž by se vyskytly jakékoli závažné problémy s tvorbou nevhodných, předsudečných nebo zavádějících obrázků. Tato skutečnost dokazuje, že náročná práce spojená s hodnocením obrázků a trénováním modelů může přispět k vytvoření důvěryhodného produktu vhodného ke komerčnímu použití, včetně práce s obsahem pro marketing a e-commerce. Začleněním technologie Firefly do svého portfolia produktů navíc společnost Adobe dala najevo, že tuto technologii považuje za důvěryhodné podnikové řešení.“

Ensuring Generative AI-Driven Image Is Enterprise-Grade (Generování obrázků řízené umělou inteligencí pro podniky) – Keith Kirkpatrick, Futurum (únor 2024)

Logo společnosti Forrester zahrnující název „Forrester“ v černé barvě.

„Společnost Adobe je jediným poskytovatelem modelu pro generování obrázků, který může věrohodně prohlásit, že všechna data použitá k trénování modelu vlastní nebo k nim má plnou licenci. Tato platforma urychluje iteraci tvorby obsahu pro ty, kteří ji mohou využívat.“

Promluvme si o tom, jak vám společnost Adobe může pomoct změnit tvorbu obsahu 

Máte otázky? My máme odpovědi.

Firefly je nová řada kreativních modelů generativní umělé inteligence, která je integrovaná do produktů Adobe. Technologie Firefly nabízí nové možnosti pro zpracování nápadů, tvorbu a komunikaci a výrazně vylepší kreativní pracovní postupy. Je přirozeným rozšířením technologií, které společnost Adobe vyprodukovala během posledních 40 let podle svého přesvědčení, že lidem je třeba dát možnosti, aby své nápady realizovali přesně tak, jak si představují.

Společnost Adobe usiluje o to, aby Firefly bylo možné bezpečně používat ke komerčním účelům. Proto trénujeme náš počáteční model Firefly na licencovaném obsahu, jako jsou soubory ze služby Adobe Stock, a volných dílech, u kterých už vypršela autorská práva. Společnost Adobe navíc jako spoluzakladatel iniciativy Content Authenticity Initiative (CAI) vytyčuje oborový standard pro zodpovědné využívání generativní umělé inteligence. CAI je komunita mediálních a technologických společností, nevládních organizací, odborníků z akademické sféry a dalších subjektů usilujících o přijetí otevřeného oborového standardu pro autenticitu a původ obsahu.

 

V tomto úsilí spolupracuje s iniciativou Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), která vyvinula otevřený technický standard, jenž vydavatelům, tvůrcům a uživatelům umožňuje porozumět původu různých typů médií a přidávat do souborů údaje o obsahu, které umožňují tvůrcům uvést, že byla použita generativní umělá inteligence. Další informace o používání a ověřování údajů o obsahu.

Aktuální modely generativní umělé inteligence Firefly jsou vytrénovány na licencovaném obsahu, jako jsou soubory ze služby Adobe Stock, a na volných dílech, u kterých už vypršela autorská práva.

Společnost Adobe nedávno oznámila možnost využívat vlastní modely, což tvůrcům umožní trénovat modely pomocí svých vlastních datových zdrojů, aby mohli generovat obsah odpovídající jejich jedinečnému stylu, značce a designovému jazyku, který by nebyl ovlivněn obsahem jiných tvůrců.

 

Společnost Adobe bude i nadále naslouchat kreativní komunitě a spolupracovat s ní při budoucím vývoji trénovacích modelů Firefly.

Ne. Naše modely generativní umělé inteligence Firefly netrénujeme na osobním obsahu žádného předplatitele služby Creative Cloud nebo Adobe Experience Cloud.

Neustále pracujeme na začlenění technologie Firefly do služeb Creative Cloud, Experience Cloud a Adobe Document Cloud. Funkce založené na technologii Firefly jsou momentálně k dispozici v aplikacích Adobe Express, Photoshop a Illustrator, službě Adobe Stock a na webu firefly.adobe.com .

Pomocí svého Adobe ID nebo Federated ID můžete přistupovat k webové aplikaci Firefly a experimentovat se všemi dostupnými funkcemi.

V případě funkcí bez označení beta můžete výstupy vytvořené pomocí Firefly používat ve svých komerčních projektech. U funkcí, které jsou ve verzi beta, můžete výstupy vygenerované pomocí Firefly používat ve svých komerčních projektech, pokud není v daném produktu výslovně uvedeno jinak.
 

Stejně jako při používání všech produktů a služeb Creative Cloud nelze výstupy Firefly používat nezákonným způsobem (včetně porušování práv k duševnímu vlastnictví nebo dalších práv jiných osob) nebo v souvislosti s vytvářením, trénováním či jiným vylepšováním modelů umělé inteligence nebo strojového učení. Další informace

Ano, pokud si daná organizace zakoupila příslušný nárok (což vyžaduje uzavření nové smlouvy), s výhradou platných smluvních podmínek a výjimek. Další informace

Podnikoví zákazníci si mohou zakoupit smluvní garanci ochrany duševního vlastnictví pro vybrané výstupy Firefly prostřednictvím licence Adobe Express a webu Firefly nebo prostřednictvím některých plánů Creative Cloud pro podniky. Kontaktujte nás a získejte další informace.

To závisí na zákonech vaší místní jurisdikce. Pokud se chcete o této problematice dozvědět více, přečtěte si tento příspěvek na blogu organizace Copyright Alliance, který napsal hlavní právník společnosti Adobe pro autorská práva .

Prohlédněte si webové stránky Firefly.