#F5F5F5

FOTOGRAFIE

JPEG vs. RAW

Většina moderních digitálních fotoaparátů snímá a ukládá fotografie ve formátu JPEG nebo RAW. Oba formáty mají své výhody i nevýhody. Fotografové by měli používat ten z nich, který nejlépe odpovídá jejich potřebám, zejména proto, že to může ovlivnit proces úprav. Seznamte se s rozdíly mezi formáty JPEG a RAW a vyberte si pro svůj příští projekt správný formát souboru.

Prozkoumejte Creative Cloud

JPEG vs RAW marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co je soubor JPEG?

Soubor JPEG (Joint Photographic Experts Group) je ztrátový rastrový formát souborů, který komprimuje obrázek s cílem zmenšit velikost souboru. Soubory JPEG patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější obrazové formáty na světě. Fotografové mohou fotografovat v režimu JPEG a grafici, ilustrátoři a další kreativci mohou v tomto formátu upravovat jejich snímky.

Další informace o souborech JPEG

Co je soubor RAW?

Soubor RAW obsahuje veškerá nekomprimovaná a nezpracovaná obrazová data zachycená snímači digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Jedná se o typ rastrového formátu, který však zachovává bezztrátovou kvalitu. Soubory RAW nejsou obrázky – jsou to prostě velké soubory obsahující obrazová data v podobě, v jaké byly pořízeny.

Další informace o souborech RAW

Jaký je rozdíl mezi soubory JPEG a RAW?

Profesionální i amatérští fotografové pravidelně diskutují o tom, zda je lepší fotografovat do formátu JPEG nebo RAW. Oba formáty rastrových souborů jsou si podobné, ale každý z nich má své hlavní výhody a nevýhody. Seznamte se s rozdíly mezi těmito dvěma formáty.

Velikost souborů

Hlavním rozdílem mezi soubory JPEG a RAW je jejich velikost. Soubory RAW jsou výrazně větší než soubory JPEG (nebo jakékoli jiné formáty).

Obsahují totiž veškeré nezpracované obrazové informace zachycené snímači digitálního fotoaparátu, a to zcela nekomprimované. Podobně jako při práci s filmovým negativem z klasického fotoaparátu obsahuje soubor RAW všechny původní detaily, takže máte plnou kontrolu nad tím, co s ním můžete dělat.

Díky tomu je ideální pro účely velkoformátových projektů, například pokud potřebujete zvětšit obrázek na billboard. Fotografování do formátu RAW však vyžaduje větší paměťové karty, které se rychleji zaplní, takže možná nebudete moci vyfotit tolik snímků najednou.

Soubory JPEG mají mnohem menší velikost, protože data, která obsahují, jsou komprimovaná. Při fotografování do formátu JPEG již obrazový procesor fotoaparátu v podstatě vyvolal snímek. Jejich menší velikost umožňuje uložit více souborů do jednoho umístění, ať už do fotoaparátu, počítače nebo jiného úložného zařízení.

Obrazová kvalita

Hlavní výhodou při fotografování do formátu RAW je, že získáte vysoce kvalitní soubory, jejich následnou úpravou můžete vytvořit snímky v nejlepší možné kvalitě. Díky tomu že jsou zaznamenány a uloženy všechny detaily, které projdou snímačem fotoaparátu, obsahují soubory RAW širší dynamický rozsah a mnohem větší barevné spektrum než soubory JPEG.

V případě, že je snímek RAW podexponovaný nebo přeexponovaný, umožňuje širší dynamický rozsah mnohem snazší opravu snímku s lepší kontrolou nad doostřením. Vzhledem k tomu, že jsou soubory RAW bezztrátové, nezpracované a nekomprimované, zachovávají si svou původní vysokou kvalitu a nedochází u nich k poklesu rozlišení v důsledku změny velikosti.

Když fotoaparát komprimuje soubor RAW do formátu JPEG, dochází ke ztrátové kompresi. Díky kompresi se sice soubor zmenší, ale přitom dojde ke ztrátě části dat a detailů fotografie, takže snímek může vypadat zrnitě nebo kostičkovaně. Soubory JPEG jsou 8bitové, což znamená, že ve srovnání se soubory RAW, které mohou být 12 a 16bitové, nabízí omezenou paletu barev.

Úpravy a sdílení

Soubor RAW je před otevřením a úpravami potřeba zpracovat a převést do formátu JPEG, TIFF nebo jiného vhodného formátu. Ke zpracování souborů RAW, jejich úpravám a exportu v požadovaném formátu, jako je JPEG nebo PNG, můžete použít například aplikaci Adobe Photoshop Lightroom, která při uložení souboru vytvoří kopii, takže máte stále k dispozici soubor RAW se všemi detaily.

Sdílení souborů RAW může být kvůli jejich velikosti problematické. Příjemce bude navíc potřebovat vhodný software k jejich otevření. Z tohoto důvodu mnoho klientů, tiskáren a návrhářů vyžaduje soubor JPEG, aby si obrázek mohli nejprve snadno otevřít a prohlédnout.

JPEG je jedním z nejpoužívanějších formátů digitálních souborů, který je podporován mnoha moderními zařízeními a softwarem. Soubory JPEG jsou rastrové, takže je můžete snadno otevírat v mnoha programech a sdílet prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí a dalších kanálů. Jejich hlavní nevýhodou je rozdíl v kvalitě oproti souborům RAW a menší možnosti úprav.

Rychlost

Snímky ve formátu JPEG jsou již zpracované, takže je lze rychle přenést z fotoaparátu a otevřít v editačním softwaru nebo je přímo někomu poslat bez nutnosti následného zpracování. Díky jejich menší velikosti je přenos souborů rychlý a při fotografování nedochází k žádnému zpomalení fotoaparátu.

U souborů RAW je nutné počítat s časem, který zabere zpracování a převod souboru do formátu JPEG, PNG nebo TIFF. Ukládají se dvě verze téhož obrázku, což spotřebovává více úložného prostoru a prodlužuje zálohování a přenosy souborů. Snímání do formátu RAW může také způsobit zpomalení fotoaparátu, což znamená, že může dojít ke snížení snímkové frekvence.

JPEG vs. RAW: časté otázky

Je soubor RAW větší než soubor JPEG?
Obecně platí, že soubor RAW je dvakrát až šestkrát větší než soubor JPEG. Je tomu tak proto, že obsahuje mnohem větší množství obrazových dat. Obrázek ve formátu JPEG v podstatě všechna tato data zkomprimuje do menšího souboru, který lze snáze sdílet.

Má převod z formátu RAW do JPEG dopad na kvalitu?

Převod ze souboru RAW do JPEG ovlivní kvalitu, protože obrázek převádíte do ztrátového formátu. Soubory RAW obsahují velké množství detailů, přičemž při převodu do formátu JPEG jsou tyto detaily komprimovány do mnohem menšího souboru s menším prostorem k uložení obrazových dat.

Měli byste vždy fotografovat do formátu RAW?

Mnoho profesionálních fotografů pořizuje snímky ve formátu RAW, protože tento formát zachycuje nejvyšší úroveň detailů. Pozdější úpravy expozice bývají u souborů RAW často snazší. Fotografování do formátu JPEG má však své výhody, protože díky menší velikosti souborů můžete pořídit více snímků najednou a rychleji přenášet soubory.

Proč se mé soubory RAW zobrazují jako JPEG?

V závislosti na použitém fotoaparátu se může při fotografování do formátu RAW někdy stát, že se soubory ve výchozím nastavení zobrazí jako JPEG. Původní soubory RAW by však měly být stále k dispozici. Pokud je to možné, vyberte v nastavení fotoaparátu v režimu úprav možnost používání formátu RAW jako originálu.

Co znamená režim RAW + JPEG?

U některých digitálních fotoaparátů je k dispozici režim RAW + JPEG, který umožňuje fotografovat a ukládat v obou formátech současně. Jsou tak ukládány dvě kopie, původní soubor RAW a soubor JPEG. Můžete tak ihned zobrazit náhled a použít obrázek JPEG, avšak tento režim spotřebovává více paměti, protože pro jeden obrázek ukládáte dva soubory.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade