#F5F5F5

FOTOGRAFIE

Rastrové soubory

Rastrový formát souborů je spolu s vektorovým jedním ze dvou hlavních typů souborů používaných pro digitální obrázky. Jednou ze silných stránek rastrových souborů je schopnost zachytit detailní grafiku a vysoce kvalitní fotografie pořízené digitálními fotoaparáty. Prozkoumejte hlavní vlastnosti rastrových obrázků, jejich nejčastější použití a rozdíly mezi nimi a vektorovými obrázky.

Prozkoumejte Creative Cloud

Raster files image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co je rastrový soubor?

Existují dva hlavní typy digitálních obrazových souborů – rastrové a vektorové. Doménou rastrových formátů jsou digitální fotografie a detailní grafika. Mezi oblíbené typy rastrových souborů patří JPEG, PNGGIF.

Protože je počet obrazových bodů pevně daný, mohou být rastrové obrázky při změně velikosti zkreslené nebo rozmazané. Proto se pro ilustrace a loga častěji používají vektorové obrázky – vektory jsou vytvářeny pomocí matematických vzorců, které lze nekonečně zvětšovat nebo zmenšovat. Jinak řečeno, vektory ve srovnání s obrazovými body neztrácejí při změně velikosti své rozlišení.

Soubory nezpracovaných fotografií, označovaných jako soubory raw, které obsahují nekomprimovaná obrazová data pořízená přímo snímači fotoaparátu, se po úpravě obvykle převádějí na rastrové soubory.

Další informace o vektorových souborech

Jak fungují soubory RAW

K čemu se rastrové soubory používají?

Rastrové soubory, známé také jako bitmapy, se velmi hodí k ukládání a zobrazování vysoce kvalitních fotografií. Většina fotografií je v rastrovém formátu, ať už jde o tištěné nebo digitální fotografie.

Pomocí softwaru, jako je Adobe Photoshop, můžete upravovat jednotlivé obrazové body v rastrovém souboru a měnit tak vzhled fotografie. Každý rastrový obrázek je však omezen svými individuálními rozměry a počtem obrazových bodů, což ovlivňuje jeho velikost a rozlišení. Zvětšení obrázku s příliš malým počtem obrazových bodů může způsobit pixelizaci, která obvykle není žádoucí. Proto ilustrace nebo loga, která je třeba používat v různých velikostech, často využívají vektorové formáty.

Výhody a nevýhody rastrových souborů.

Předtím než použijete rastrové soubory ve svém příštím projektu, ujistěte se, že znáte jejich výhody a nevýhody:

Výhody rastrových souborů

Mezi hlavní výhody patří:

 • Důraz na detail
  Při zobrazení ve správných rozměrech můžou rastrové soubory zobrazit všechny složité detaily a barvy na fotografiích ve vysokém rozlišení. Čím více obrazových bodů soubor obsahuje, tím vyšší je kvalita obrázku.
 • Přesné úpravy
  Při úpravách rastrové grafiky nebo fotografie můžete jednotlivě měnit každý obrazový bod, díky čemuž můžete obrázek vylepšit přesně podle svých potřeb.
 • Široká kompatibilita
  Rastrové soubory můžete otevírat v mnoha různých aplikacích a webových prohlížečích, což usnadňuje jejich prohlížení, úpravy a sdílení.

Nevýhody rastrových souborů

Mezi nevýhody rastrových souborů patří:

 • Omezené rozlišení
  Na rozdíl od vektorových obrázků si rastrové soubory při změně velikosti nezachovávají své rozlišení. Při zvětšení může dojít ke zkreslení barev a detailů, což snižuje možnosti použití těchto obrázků.
 • Větší velikosti souborů
  Rastrový soubor může obsahovat miliony obrazových bodů. Tím se sice vytvoří velmi detailní obraz, ale zároveň se může zvýšit velikost souboru a prodloužit doba načítání.
 • Problémy s potiskem látek
  Čtvercové obrazové body, ze kterých se skládají rastrové obrázky, se nemusí dobře přenášet na látky a oblečení. Z tohoto důvodu se k tvorbě log a potisku triček častěji využívají vektorové obrázky.

Rastrové soubory: časté otázky

Jaké jsou hlavní typy rastrových souborů?

Soubory JPEG komprimují obrázky a používají se hlavně pro digitální fotografie, soubory PNG (Portable Network Graphic) jim jsou podobné, ale mohou také zobrazovat průhledná pozadí. Animovaná rastrová grafika se obvykle vytváří pomocí souborů GIF (Graphic Interchange Format). A konečně soubory TIFF (Tagged Image Format File) umožňují grafikům provádět úpravy obrázků bez snížení kvality.

Jak poznám rastrový soubor?

Obrázek, který je po zvětšení měřítka na více než 200 % rozmazaný nebo zkreslený, je obvykle rastrový. Pouze vektorové soubory si při změně velikosti zachovají přesné rozlišení. Rastrové obrázky budou mít obvykle některou z následujících přípon souborů:

.JPEG

.PNG

.GIF

.TIFF

Nevýhody rastrových souborů

Lze rastrové obrázky využívat jako firemní loga?

Rastrový obrázek může sloužit jako logo, pokud se používá pouze na jednom místě a jeho rozměry budou vždy stejné, například na vizitce. Pokud je třeba změnit velikost loga kvůli tisku nebo online použití, například na plakátech, vizitkách nebo webových stránkách, je lepší volbou vektorový soubor, protože neztratí rozlišení.

Jaké jsou rozdíly mezi soubory JPEG a PNG?

Jaké jsou rozdíly mezi soubory JPEG a PNG?

Při porovnávání souborů JPEG a PNG se zaměřte na způsob zpracování obrázků z hlediska kvality a velikosti. Kompresí se obrázky JPEG zmenší a zrychlí se jejich načítání, avšak za cenu snížení kvality, protože při kompresi dochází ke ztrátě části dat. Oproti tomu proces komprese používaný ke zmenšení obrázků PNG neovlivňuje jejich kvalitu, ale výsledné soubory jsou větší.

Kolik obrazových bodů můžou rastrové soubory obsahovat?

Každý rastrový soubor bude obsahovat jiný počet obrazových bodů v závislosti na kvalitě a složitosti obrázku. Složité fotografie pořízené špičkovými digitálními fotoaparáty budou obsahovat pravděpodobně miliony obrazových bodů, což odráží úroveň zobrazených detailů. Pamatujte však na to, že vyšší počet obrazových bodů obvykle zvýší velikost souboru.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade