#F5F5F5

FOTOGRAFIE

Soubory PPM

Formát souboru PPM slouží k uchovávání barevných obrázků. Tyto bitmapové soubory se dnes používají jen zřídka, protože nejsou kompatibilní se standardním softwarem systému Windows. Prozkoumejte níže historii souborů PPM a jejich výhody a nevýhody.

Prozkoumejte Creative Cloud

PPM marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co je soubor PPM?

PPM je zkratka pro Portable Pixmap Format. Ačkoli jsou tyto soubory v dnešní době vzácné, můžete se s nimi setkat a rozpoznat je podle přípony .PPM.

Formát PPM vznikl koncem 80. let 20. století, aby usnadnil sdílení obrázků mezi různými platformami. Každý soubor PPM používá textový formát k uložení informací o konkrétním obrázku. V každém souboru má každý obrazový bod konkrétní číslo (od 0 do 65 536) a soubor obsahuje informace o výšce a šířce obrázku a případně prázdné znaky.

Historie souborů PPM

Formát PPM je jedním z hlavních typů souborů obsažených v sadě nástrojů Netpbm. Tento formát vytvořil koncem 80. let 20. století počítačový programátor Jef Poskanzer spolu s podobnými typy souborů, jako jsou PGM a PBM. V průběhu let se projekt Netpbm vyvinul v programovací knihovnu.

Soubor PPM se často používá jako zprostředkující soubor, který umožňuje ukládání a výměnu obrazových informací před jejich převodem do přístupnějšího formátu. Soubory PPM jsou nekomprimované 24bitové soubory RGB, což znamená, že větší obrázky můžou klást velké nároky na úložný prostor.

Možnosti použití souborů PPM

Se soubory PPM se pravděpodobně běžně setkávat nebudete. Jejich případné možnosti využití však mohou zahrnovat:

Uchovávání základních barevných obrázků

V souboru PPM můžete uložit základní informace o barevném obrázku. Každý soubor PPM má obvykle stejný formát, jenž začíná „magickým číslem“, které pomáhá identifikovat typ souboru, než se přejde k rozměrům a barevné matici obrázku.

Výměna informací o obrázku

Základní textový formát používaný soubory PPM umožňuje jejich přenos mezi různými platformami. Můžete tak rychle sdílet informace o obrázcích. Obecněji vám nástroje Netpbm můžou pomoci, pokud se snažíte převést neznámý typ obrazového souboru do jiného formátu.

Prozkoumejte další typy rastrových souborů

Výhody a nevýhody souborů PPM

Před použitím obrazového formátu PPM byste se měli seznámit s jeho hlavními výhodami a nevýhodami.

Výhody souborů PPM

  • Napsat programy schopné zpracovávat formát PPM je poměrně snadné.
  • Soubory PPM se osvědčily jako zprostředkující formát pro přenos informací o obrázcích.
  • Sada nástrojů Netpbm obsahující formát PPM je open source, takže ji můžete používat v různých typech softwaru a pro různé účely.

Nevýhody souborů PPM

  • Soubory PPM nepoužívají kompresi, takže můžou být velké a nehodí se proto k ukládání velkých obrázků.
  • Soubory PPM jsou kompatibilní pouze s určitým softwarem, takže jejich první otevření může být komplikované.
  • Kromě základních barev nemůžete do souboru PPM zahrnout příliš mnoho informací o obrázku.

Jak otevřít soubor PPM

Chcete-li otevřít soubor PPM, musíte si nejprve do počítače Mac nebo Windows stáhnout kompatibilní grafický program, například Adobe Photoshop.

Otevřete složku, v níž je uložen požadovaný soubor, a klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru. Vyberte příkaz Otevřít v programu a dvakrát klikněte na název programu, abyste v něm otevřeli soubor.

Chcete-li otevřít soubor PPM ve webovém prohlížeči, přetáhněte jej do okna prohlížeče.

Jak otevřít a upravit soubor PPM

Soubor PPM můžete otevřít v aplikaci Adobe Photoshop a pak jej převést do jiného formátu.

Postupujte následovně:

  • Poté co soubor PPM otevřete v aplikaci Photoshop, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit jako nebo Exportovat.
  • Klikněte na Formát a zvolte požadovaný formát obrázku.
  • Zadejte název nového souboru a klikněte na Uložit nebo Exportovat.
  • Nyní byste měli mít nový soubor v preferovaném formátu.

Soubory PPM: časté otázky

Jsou soubory PPM rastrové nebo vektorové?

Soubory PPM používají rastrový formát. Rastrové soubory používají k zobrazení vizuálních informací barevné obrazové body a obvykle uchovávají digitální fotografie. Oproti tomu vektorové soubory používají k vytvoření obrázků matematické algoritmy, čáry a souřadnice. Proto se často používají pro loga, grafy a diagramy, nebo cokoli, co je třeba škálovat na různé velikosti.

Jsou soubory PPM komprimované?

Formát PPM je nekomprimovaný, takže je v porovnání s jinými typy bitmapových souborů méně vhodný k ukládání velkých obrázků.

Jaké další formáty souborů obsahuje sada Netpbm?

PPM je pouze jedním z mnoha formátů souborů v sadě nástrojů Netpbm. Při práci s digitální grafikou se můžete setkat také s formátem Portable Graymap Format (PGM) a Portable Bitmap Format (PBM), které umí pracovat s obrázky ve stupních šedi a černobílými obrázky.

Jsou soubory PPM běžně používány?

Formát PPM není příliš běžný, a proto se s ním pravděpodobně nesetkáte příliš často. Někteří návrháři a programátoři jej však stále používají k výměně základních barevných obrazových dat mezi různými platformami.

Lze soubory PPM převádět do jiných formátů?

Ano, soubory PPM se běžně převádí do rozšířenějších formátů. Můžete například pracovat s obrázkem pomocí textového formátu PPM a pak jej převést do jiného typu rastrového souboru, například JPEG nebo PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade