Soubory 3DS

Soubory 3DS jsou proprietárním formátem aplikace Autodesk 3D Studio od společnosti Autodesk, která je určena pro tvorbu 3D obsahu. Formát 3DS, který je jedním z nejstarších typů souborů, uchovává informace o 3D grafice, které jsou dostupné na libovolném zařízení. Přečtěte si o obrazovém formátu 3DS, jeho běžném použití a další informace.

3DS – obrázek

Obsah

 

 • Co je soubor 3DS?
   
 • Historie souborů 3DS
   
 • Možnosti použití souborů 3DS
 • Výhody a nevýhody souborů 3DS
   
 • Jak otevřít soubor 3DS
   
 • Jak otevřít a upravit soubor 3DS
   
 • Soubory 3DS: časté otázky

 

Co je soubor 3DS?

Přípona souboru 3DS je zkratka pro 3D Studio. Jedná se o soubor aplikace Autodesk 3D Studio, který uchovává informace o 3D vektorové grafice. Tyto údaje zahrnují data sítě, atributy materiálů, informace o kameře a osvětlení a mnoho dalšího.

 

3DS je binární formát souborů, což znamená, že je vyhrazen pro deskriptory, nikoli pro samotný obrázek, ale umožňuje rychlé vyhledávání souborů při sdílení.

 

 

Historie souborů 3DS

Přípona souboru .3ds existuje od roku 1990, kdy byl vytvořen formát pro nejstarší verzi aplikace Autodesk 3D Studio pro systém DOS. Navzdory omezením platformy byl formát 3DS známý kvalitou a detaily obrázků.

 

V roce 1996 byla přípona .3ds v aplikaci Autodesk 3D Studio nahrazena příponou .max. Přesto se soubory 3DS díky své malé velikosti stále často používají pro 3D zobrazování. Formát souboru stále používá binární kód v blocích dat, označovaných jako chunk, které umožňují aplikacím přeskočit vše, co nerozpoznají, aniž by došlo k selhání aplikace.

 

 

Možnosti použití souborů 3DS

Ačkoli se souborový formát 3DS se používá pro 3D animace od počátku 90. let 20. století, stále se používá k různým účelům:

 

Import a export

Soubory 3DS můžete používat k přenosu 3D modelů mezi různými softwarovými aplikacemi. Každý soubor zachovává pouze podstatné části dat, které se týkají geometrie, textury a osvětlení, takže můžete snadno obnovit obrázky na jiných počítačích s podobným softwarem.

 

Katalogy datových zdrojů

Soubory 3DS jsou využívány ke společnému uložení datových zdrojů prostředků projektu na jednom místě. Jejich malá velikost z nich dělá pro tento účel užitečný doplněk animátorské sady nástrojů.

 

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

 

 

Výhody a nevýhody souborů 3DS

Stejně jako u jiných typů souborů má i používání souborů 3DS své výhody a nevýhody. Dříve než se je rozhodnete použít, zvažte následující skutečnosti: 

 

Výhody souborů 3DS

 • Soubory 3DS můžou ukládat informace i o těch nejsložitějších tvarech a návrzích pomocí bloků binárního kódu namísto textu. Jsou prostorově úsporné a snadno se sdílejí.
   
 • Přestože byl formát 3DS nahrazen příponou souboru .max, většina verzí softwaru Autodesk jej stále podporuje, stejně jako jiné aplikace pro 3D návrh.
   
 • Jedná se o oborový standard. Soubory 3DS jsou jedním z nejstarších typů souborů schopných ukládat 3D grafické informace a běžně se používají pro přenos dat mezi různými proprietárními formáty.

 

Nevýhody souborů 3DS  

 • Typ souboru 3DS nepodporuje směrové zdroje světla, což může představovat problém pro tvůrce 3D obsahu, kteří chtějí vytvářet realistické obrázky. 

 • Vzhledem k tomu, že soubory 3DS se začaly používat v systému DOS, je jejich název omezen na 8 znaků. To může být problém, pokud iterujete verze stejného modelu jen s malými změnami. 
   
 • V porovnání s novějšími typy souborů, jako je MAX nebo PRJ, ukládá formát 3DS relativně málo informací o 3D objektu.

 

 

Jak otevřít soubor 3DS

Soubory 3DS můžete otevírat v celé řadě podporovaných programů v systému Windows i macOS. Stačí vyhledat název souboru, dvakrát na něj kliknout a pak v zobrazeném seznamu vybrat program , který chcete použít.

 

Na rozdíl od mnoha jiných typů obrázků nelze soubor 3DS otevřít ve webovém prohlížeči.

 

 

Jak otevřít a upravit soubor 3DS

Chcete-li vytvořit soubor 3DS v aplikaci Adobe Photoshop, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 

 1. Vytvořte nový soubor obrázku v aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Uložit jako.   .
   
 2. V zobrazeném dialogovém okně zvolte v nabídce Formát položku 3DS.
   
 3. Nový soubor 3DS uložte do požadovaného umístění.

 

 

Soubory 3DS: časté otázky

Co je chunk v souboru 3DS?

Chunk je název pro malý blok dat uložený v souboru 3DS. Soubor 3DS se pak skládá z těchto bloků, které obsahují identifikátor a informace o délce dat, jakož i samotná data. To je velmi praktická struktura, protože jakákoli aplikace, která prochází data, může přeskočit to, co nerozpozná, a otevřít zbývající části, což chrání software před selháním.

 

Je možné soubory 3DS otevřít v aplikaci Photoshop?

Aplikace Photoshop dokáže otevírat soubory 3DS i další 3D formáty včetně DAE (Collada), OBJ, U3D a KMZ (Google Earth). Stačí vybrat nabídku Soubor > Otevřít a vybrat soubor. Chcete-li přidat 3D soubor jako vrstvu do otevřeného souboru, klikněte na položku 3D > Nová vrstva z 3D souboru a vyberte požadovaný 3D soubor. V nové vrstvě budou použity rozměry otevřeného souboru a 3D model se zobrazí nad průhledným pozadím.

 

Potřebuji k otevření souborů 3DS aplikaci Autodesk?

Formát 3DS podporuje několik dalších aplikací, například Photoshop. Nezapomeňte, že formát 3DS neumí vykreslovat celé scény, ale novější formáty jako MAX a PRJ ano. 

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům 3DS

STEP – obrázek souboru

Soubory STEP

Zjistěte, proč jsou soubory STEP často používány jako katalogy 3D datových zdrojů. 

DWF – obrázek souboru

Soubory DWF

Přečtěte si informace o webovém formátu Drawing Web Format společnosti Autodesk, který slouží ke sdílení 2D a 3D návrhů.

DXF – obrázek souboru

Soubory DXF

Seznamte se s výhodami a nevýhodami tohoto datového souboru CAD, který je oblíbený u kresličů.

Pořiďte si aplikaci Adobe Illustrator

Vytvářejte nádherné vektorové kresby a ilustrace.

Zdarma na 7 dní, poté 26,43 €/měsíc.