#F5F5F5

návrh

Soubory 3DS

Architekti, návrháři a inženýři používají soubory 3DS již desítky let. Soubory 3DS umožňují získat informace o 3D grafice z jakéhokoli zařízení. Přečtěte si o obrazovém formátu 3DS, jeho běžném použití a další informace.

Prozkoumejte Creative Cloud

3DS marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co je soubor 3DS?

Přípona souboru 3DS je zkratka pro 3D Studio. Tyto soubory uchovávají informace o složení 3D vektorové grafiky. Tyto údaje zahrnují data sítě, atributy materiálů, informace o kameře a osvětlení a mnoho dalšího.

3DS je starý binární formát souborů, což znamená, že je vyhrazen pro deskriptory, nikoli pro samotný obrázek. Umožňuje však rychlejší vyhledávání souborů při sdílení.

Historie souborů 3DS

Přípona souboru .3ds existuje od roku 1990. Navzdory omezením platformy byl formát 3DS známý kvalitou a detaily obrázků.

V polovině devadesátých let byl formát 3DS v novějších verzích softwaru 3DS max nahrazen výkonnějším souborem .max. Přesto se soubory 3DS díky své malé velikosti stále často používají pro 3D zobrazování. Formát souboru je stále tvořen binárním kódem v blocích dat, označovaných jako chunk, které umožňují aplikacím přeskočit vše, co nerozpoznají, aniž by došlo k selhání aplikace.

K čemu se soubory 3DS používají?

3DS je dlouho přežívající formát souborů používaný pro animace už od počátku 90. let. Ale k čemu konkrétně se používá?

Import a export

Soubory 3DS slouží k přenosu 3D modelů mezi různými softwarovými aplikacemi. Každý soubor zachovává pouze podstatné části dat, které se týkají geometrie, textury a osvětlení


, takže lze snadno obnovit obrázky na jiných počítačích s podobným softwarem.

Katalogy datových zdrojů

Soubory 3DS ukládají datové zdroje společně na jednom místě, aby je bylo možné snadno vyvolat a použít v projektu. Díky své malé velikosti souborů jsou tak velmi užitečné pro animátory a kreativce.

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

Výhody a nevýhody souborů 3DS

Při zvažování možnosti použití souborů 3DS je potřeba vzít v úvahu několik jejich výhod a nevýhod.

Výhody souborů 3DS

  • Soubory 3DS můžou ukládat informace i o těch nejsložitějších tvarech a návrzích pomocí bloků binárního kódu namísto textu. Díky tomu jsou malé a vhodné pro rychlý přenos souborů.
  • Přestože byl formát 3DS nahrazen souborem s příponou .max, je stále široce podporován ve všech programech pro tvorbu 3D návrhů.
  • Jedná se o  oborový standard. Soubory 3DS jsou jedním z nejstarších typů souborů schopných ukládat 3D grafické informace a jedná se o jeden z nejpoužívanějších typů souborů používaných pro přenos dat mezi různými proprietárními formáty.

Nevýhody souborů 3DS

  • Nejsou podporovány směrové zdroje světla. Nemusí to představovat problém pro všechny uživatele, s výjimkou těch nejpoctivějších 3D sochařů, ale je to výrazné omezení.
  • Vzhledem k tomu, že soubory 3DS byly poprvé použity v systému DOS, je tento formát omezen i z hlediska konvencí pojmenování. Pro pojmenování nových souborů je stanoven limit osmi znaků, což může být problém, pokud iterujete verze stejného modelu jen s malými změnami
  • V porovnání s novějšími typy souborů, jako je MAX nebo PRJ, ukládá formát 3DS relativně málo informací o objektu.

Jak otevřít soubor 3DS

Soubory 3DS můžete otevírat v celé řadě podporovaných programů v systému Windows i macOS. Stačí vyhledat název souboru, dvakrát na něj kliknout a pak v zobrazeném seznamu vybrat program, který chcete použít.

Na rozdíl od mnoha jiných typů obrázků nelze soubor 3DS otevřít ve webovém prohlížeči.

Jak otevřít a upravit soubor 3DS

Chcete-li vytvořit soubor 3DS v aplikaci Adobe Photoshop, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

  1. Vytvořte nový soubor obrázku v aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Uložit jako.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zvolte v nabídce Formát položku 3DS.
  3. Nový soubor 3DS uložte do požadovaného umístění.

Soubory 3DS: časté otázky

Co je chunk v souboru 3DS?

Chunk je název pro malý blok dat uložený v souboru. Soubory 3DS se skládají z těchto bloků, které obsahují identifikátor a informace o délce dat, jakož i samotná data. Jsou uloženy tak, aby program, který se snaží data analyzovat, mohl přeskočit vše, co nerozpozná, a otevřít zbytek, aniž by došlo k pádu celého programu.

Je možné soubory 3DS otevřít v aplikaci Photoshop?

Aplikace Photoshop dokáže otevírat soubory 3DS i další 3D formáty včetně DAE (Collada), OBJ, U3D a KMZ (Google Earth). Stačí vybrat nabídku Soubor > Otevřít a vybrat soubor. Chcete-li přidat 3D soubor jako vrstvu do otevřeného souboru, klikněte na položku 3D > Nová vrstva z 3D souboru a vyberte požadovaný 3D soubor. V nové vrstvě budou použity rozměry otevřeného souboru a 3D model se zobrazí nad průhledným pozadím.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade