Soubory DWG

Projektanti, konstruktéři a dodavatelé používají formát souborů DWG mimo jiné k tvorbě technických výkresů a plánů v aplikaci AutoCAD společnosti Autodesk. Příznivci formátu DWG se spoléhají na jeho standardizovaný přístup k architektonickým a inženýrským projektům. Přečtěte si níže další informace o používání souborů DWG.

DWG – obrázek

Obsah

 

 • Co je soubor DWG?
   
 • Historie souborů DWG
   
 • K čemu se soubory DWG používají?
   
 • Výhody a nevýhody souborů DWG
   
 • Jak otevřít soubor DWG
   
 • Jak otevřít a upravit soubor DWG
   
 • Soubory DWG: časté otázky

 

 

Co je soubor DWG?

Soubory DWG jsou úzce spjaty s programy CAD (computer-aided design – počítačové projektování). Původní název vznikl jako zkratka slova drawing (kreslení) a jedná se o soubor, který obsahuje jak 2D, tak 3D vektorovou grafiku. Kreslíři, architekti a inženýři obvykle používají soubory DWG k tvorbě skic a návrhů. 

 

S formátem DWG se pojí několik dalších typů souborů, například:

 

 • .bak
   
 • .dws
   
 • .dwt
   
 • .sv$

 

Tento „otevřený, ale proprietární“ formát slouží jako stavební kámen pro nové projekty v různých odvětvích, zejména v digitálním strojírenství. Úroveň dosažitelných detailů výrazně usnadňuje architektům a konstruktérům vizualizaci jejich návrhů. Tyto soubory jsou čitelné v mnoha aplikacích, včetně aplikací ve službě Adobe Creative Cloud jako Illustrator.

 

 

Historie souborů DWG

Soubor s příponou .dwg byl vytvořen koncem 70. let 20. století jako nativní formát souboru pro balík Interact CAD. Když počítače začaly měnit odvětví tvorby návrhů, společnost Autodesk v roce 1982 licencovala typ souboru DWG pro svou první verzi aplikace AutoCAD.

 

S rostoucím výkonem hardwaru rostla i představivost návrhářů a architektů. Soubor DWG se stal prázdným plátnem, na němž se zrodily nápady, které změnily svět. Díky dostupnosti různých programů CAD se formát DWG stal přístupnějším pro běžné uživatele. 

 

 

K čemu se soubory DWG používají?

Soubory DWG se používají především ke kreslení odborných výkresů a návrhů v různých průmyslových odvětvích. Na soubory DWG se při realizaci svých vizí spoléhá celá řada profesionálů, od inženýrů, kteří se zabývají nejnovějšími specifikacemi návrhu nového projektu, až po architekty a urbanisty, kteří vytvářejí veřejná prostranství.

 

K otevření souboru DWG je potřeba specializovaný CAD software. Když soubor otevřete, pravděpodobně najdete složité vrstvy podrobných technických specifikací spolu s výkresy a schématy. 

 

Soubory DWG obsahují jak vektorové obrázky, tak metadata podporujících označení těchto vektorových obrázků. To autorům umožňuje plně rozvinout vlastní 2D a 3D nápady na obrazovce a nespoléhat se při práci na informace získané rešeršemi.

 

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

 

 

Výhody a nevýhody souborů DWG

Při tvorbě nových inženýrských nebo architektonických projektů je sice pro grafiku upřednostňován formát DWG, nicméně i ten má několik nevýhod.

 

Výhody souborů DWG

 • Software společnosti Autodesk představuje oborový standard pro technické výkresy a plány, takže soubory DWG bez problémů fungují s jejími produkty – není nutný převod souborů.
   
 • Díky binární struktuře souboru DWG je tento soubor mnohem menší než jeho hlavní konkurent DXF, který používá prostý text. Je tak mnohem vhodnější pro sdílení s kolegy a šetří úložný prostor.
   
 • Skutečná krása formátu DWG spočívá v jeho schopnosti mapovat 2D a 3D obrázky dohromady, takže obě verze jsou v různých fázích návrhu vždy kompatibilní.

 

Nevýhody souborů DWG

 • I když je software společnosti Autodesk oblíbenou volbou řady profesionálů, jsou možnosti formátu DWG omezené. Formát DXF je v jiných balících CAD podporován šířeji, což znamená, že spolupráce mezi agenturami a jejich klienty probíhá většinou s využitím formátu DXF.
   
 • Formát DWG se v průběhu času velmi změnil. V důsledku toho v současné době existuje více než jedna verze přípony souboru, což může být matoucí. Starší software navíc nemusí rozpoznat novější funkce integrované v novějších verzích DWG, což může mít za následek nepoužitelnost celých souborů. 
   
 • Soubor DWG nelze otevřít nebo zpřístupnit jiným softwarem než CAD bez předchozího převodu na jiný formát. To opět může komplikovat spolupráci.

 

 

Jak otevřít soubor DWG

Pokud nepotřebujete provádět úpravy, můžete soubory otevřít pomocí prohlížeče DWG. Se správným softwarem v počítači byste neměli mít s prohlížením souborů DWG žádné potíže.

 

Zde je postup pro otevření souboru DWG v počítačové aplikaci Adobe Illustrator:

 

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazový soubor na ploše nebo v okně Průzkumníka souborů. (Pokud používáte Mac, stiskněte klávesu Command a klikněte myší.)
   
 2. Přejděte dolů na položku Otevřít v programu a poté přesuňte kurzor doprava, čímž zobrazíte seznam programů, ve kterých můžete otevřít soubor DWG.

 

 

Jak otevřít a upravit soubor DWG

Jak již bylo uvedeno, k vytvoření a úpravám souboru DWG potřebujete některý z programů CAD. Pokud však používáte Adobe Illustrator, můžete vytvořit soubor a exportovat jej do formátu DWG, aby jej bylo možné otevřít pomocí CAD softwaru.

 

Postupujte následovně:

 

 1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Otevřít.
   
 2. V okně Průzkumníka souborů vyhledejte soubor, který chcete otevřít.
   
 3. Kliknutím otevřete požadovaný soubor.

 

Exportujte jej jako soubor DWG:

 

 1. V nabídce Soubor zvolte příkaz Exportovat.
   
 2. Vyberte umístění souboru a zadejte název souboru.
   
 3. V kontextové nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (macOS) vyberte formát DWG.
   
 4. Klikněte na Uložit (Windows) nebo Exportovat (macOS).

 

Nezapomeňte, že se můžou vyskytnout problémy s různými verzemi, proto se ujistěte, že příjemce dokáže soubor otevřít.

 

 

Soubory DWG: časté otázky

Co znamená zkratka DWG?

Termín DWG je zkrácenou verzí slova drawing (kreslení), což odkazuje na činnost spojenou s tímto typem souboru.

 

Můžu si soubory DWG prohlížet na mobilním zařízení?

Ano. K dispozici je řada mobilních aplikací umožňujících otevírat soubory DWG na cestách, v nichž uživatelé můžou soubor upravovat a sdílet na dálku.

 

Je DWG open source formát?

Na rozdíl od jiných souborů CAD, které může používat kdokoli, je DWG proprietárním formátem společnosti Autodesk. Autorizované použití formátu DWG vyžaduje povolení společnosti Autodesk.

 

Je DWG 3D formát?

V době uvedení formátu DWG počítače sotva zvládaly 2D grafiku, natož 3D. Se zlepšováním hardwaru však formát DWG začal mnohem lépe zvládat náročnější zobrazení, včetně 3D grafiky, která je nyní standardem tohoto formátu.

 

Co jsou metadata v souboru DWG?

V softwarových souborech metadata obsahují informace a pokyny, které softwaru (a uživateli) pomáhají zjistit více o tom, jak je soubor naformátován. V souborech DWG se to týká vztahu mezi 2D a 3D verzemi a dalších metaznaček.

 

DWG je nativní formát souborů softwaru AutoCAD® společnosti Autodesk a je ochrannou známkou společnosti Autodesk, Inc.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům DWG

STL – obrázek souboru

Soubory STL

Soubor STL se v souvislosti se stereolitografií používá k 3D tisku a výrobě prototypů.

DXF – obrázek souboru

Soubory DXF

Typ souboru vyvinutý společností Autodesk, který podporuje spolupráci mezi různými systémy a uživateli.

XVL – obrázek souboru

Soubory XVL

Tento formát souborů je obvykle spojován s 3D počítačovou grafikou.

JT – obrázek souboru

Soubory JT

JT je další formát pro vizualizaci 3D objektů, byl vyvinut pro sdílení dat a spolupráci.

Porovnání formátu DWG s dalšími typy souborů

DWG vs. DXF – obrázek souborů

DWG vs. DXF

Který formát je nejlepší pro spolupráci – a záleží na velikosti? Zjistěte vše, co potřebujete vědět, abyste si mohli vybrat ten nejlepší typ souboru.

Pořiďte si aplikaci Adobe Illustrator

Vytvářejte nádherné vektorové kresby a ilustrace.

Zdarma na 7 dní, poté 26,43 €/měsíc.