Soubory DWG

Projektanti, konstruktéři a dodavatelé používají formát souborů DWG k tvorbě technických výkresů a plánů. Příznivci formátu DWG se spoléhají na jeho standardizovaný přístup k architektonickým a inženýrským projektům. Přečtěte si níže další informace o používání souborů DWG.

DWG marquee image

Co je soubor DWG?

Soubory DWG jsou úzce spjaty s programy CAD (computer-aided design – počítačové projektování). Původní název vznikl jako zkratka slova drawing (kreslení) a jedná se o soubor, který obsahuje jak 2D, tak 3D vektorovou grafiku. Kreslíři, architekti a inženýři obvykle používají soubory DWG k tvorbě skic a návrhů.

S formátem DWG se pojí několik dalších typů souborů, například:

 • .bak
 • .dws
 • .dwt
 • .sv$

Tento „otevřený, ale proprietární“ formát slouží jako stavební kámen pro nové projekty v různých odvětvích, zejména v digitálním strojírenství. Úroveň dosažitelných detailů výrazně usnadňuje architektům a konstruktérům vizualizaci návrhů. Tyto soubory jsou čitelné v mnoha aplikacích, včetně aplikací ve službě Adobe Creative Cloud jako Illustrator.

Historie souborů DWG

Tým, který v 70. letech minulého století vyvíjel balík Interact CAD, vytvořil soubor s příponou .dwg jako nativní formát souborů tohoto softwaru. Když počítače začaly měnit odvětví tvorby návrhů, byl v roce 1982 typ souboru DWG poprvé licencován.

S rostoucím výkonem hardwaru rostla i představivost návrhářů a architektů. Soubor DWG se stal prázdným plátnem, na němž se zrodily nápady, které změnily svět. V současné době se díky dostupnosti různých programů CAD formát DWG stal přístupnějším pro běžné uživatele.

K čemu se soubory DWG používají?

Soubory DWG se používají především ke kreslení odborných výkresů a návrhů v různých průmyslových odvětvích. Na soubory DWG se při realizaci svých vizí spoléhá celá řada profesionálů, od inženýrů, kteří se zabývají nejnovějšími specifikacemi návrhu nového projektu, až po architekty a urbanisty, kteří vytvářejí veřejná prostranství.

K otevření souboru DWG je potřeba specializovaný CAD software. Když soubor otevřete, pravděpodobně najdete složité vrstvy podrobných technických specifikací spolu s výkresy a schématy.

Soubory DWG obsahují jak vektorové obrázky, tak metadata podporujících označení těchto vektorových obrázků. Díky tomu můžete plně rozvinout své vlastní 2D a 3D nápady na obrazovce a nespoléhat se při práci na informace získané rešeršemi.

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

Výhody a nevýhody souborů DWG

Při tvorbě nových inženýrských nebo architektonických projektů je sice pro grafiku upřednostňován formát DWG, nicméně i ten má několik nevýhod.

Výhody souborů DWG

 • Jsou často považovány za oborový standard pro technické výkresy a plány.
 • Díky binární struktuře souboru DWG je tento soubor mnohem menší než jeho hlavní konkurent DXF, který používá prostý text. Je tak mnohem vhodnější pro sdílení s kolegy a šetří úložný prostor.
 • Skutečná krása formátu DWG spočívá v jeho schopnosti mapovat 2D a 3D obrázky dohromady, takže obě verze jsou v různých fázích návrhu vždy kompatibilní.

Nevýhody souborů DWG

 • Formát DWG má omezené možnosti. Formát DXF je v balících CAD podporován šířeji, což znamená, že spolupráce mezi studii a jejich klienty probíhá většinou s využitím formátu DXF.
 • Formát DWG se v průběhu času velmi změnil. V důsledku toho v současné době existuje více než jedna verze přípony souboru, což může být matoucí. Starší software navíc nemusí rozpoznat novější funkce integrované v novějších verzích DWG, což může mít za následek nepoužitelnost celých souborů.
 • Soubor DWG nelze otevřít nebo zpřístupnit jiným softwarem než CAD bez předchozího převodu na jiný formát. To opět může komplikovat spolupráci.

Jak otevřít soubor DWG

Pokud nepotřebujete provádět úpravy, můžete soubory otevřít pomocí prohlížeče DWG. Se správným softwarem v počítači byste neměli mít s prohlížením souborů DWG žádné potíže.

Zde je postup pro otevření souboru DWG v počítačové aplikaci Adobe Illustrator:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazový soubor na ploše nebo v okně Průzkumníka souborů. (Pokud používáte Mac, stiskněte klávesu Command a klikněte myší.)
 • Přejděte dolů na položku Otevřít v programu a poté přesuňte kurzor doprava, čímž zobrazíte seznam programů, ve kterých můžete otevřít soubor DWG.

Jak otevřít a upravit soubor DWG

Jak již bylo uvedeno, k vytvoření a úpravám souboru DWG potřebujete některý z programů CAD. Pokud však používáte Adobe Illustrator, můžete vytvořit soubor a exportovat jej do formátu DWG, aby jej bylo možné otevřít pomocí CAD softwaru.

Postupujte následovně:

 1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Otevřít.
 2. V okně Průzkumníka souborů vyhledejte soubor, který chcete otevřít.
 3. Kliknutím otevřete požadovaný soubor.

Exportujte jej jako soubor DWG:

 1. V nabídce Soubor zvolte příkaz Exportovat.
 2. Vyberte umístění souboru a zadejte název souboru.
 3. V kontextové nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (macOS) vyberte formát DWG.
 4. Klikněte na Uložit (Windows) nebo Exportovat (macOS).

Nezapomeňte, že se můžou vyskytnout problémy s různými verzemi, proto se ujistěte, že příjemce dokáže soubor otevřít.

Soubory DWG: časté otázky

Co znamená zkratka DWG?

Termín DWG je zkrácenou verzí slova drawing (kreslení), což odkazuje na činnost spojenou s tímto typem souboru.

Můžu si soubory DWG prohlížet na mobilním zařízení?

Ano. K dispozici je řada mobilních aplikací umožňujících otevírat soubory DWG na cestách, v nichž uživatelé můžou soubor upravovat a sdílet na dálku.

Je DWG 3D formát?

V době uvedení formátu DWG počítače sotva zvládaly 2D grafiku, natož 3D. Se zlepšováním hardwaru však formát DWG začal mnohem lépe zvládat náročnější zobrazení, včetně 3D grafiky, která je nyní standardem tohoto formátu.

Co jsou metadata v souboru DWG?

V softwarových souborech metadata obsahují informace a pokyny, které softwaru (a uživateli) pomáhají zjistit více o tom, jak je soubor naformátován. V souborech DWG se to týká vztahu mezi 2D a 3D verzemi a dalších metaznaček.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům DWG

STL file image

Soubory STL

Soubor STL se v souvislosti se stereolitografií používá k 3D tisku a výrobě prototypů.

DXF file image

Soubory DXF

Tento typ souboru podporuje spolupráci mezi různými systémy a uživateli.

XVL file image

Soubory XVL

Tento formát souborů je obvykle spojován s 3D počítačovou grafikou.

EPS file image

Soubory EPS

Starší typ souboru aplikace Illustrator, nyní nahrazený formátem AI.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator