Soubory IGES.

IGES je formát souborů pro programy CAD (Computer Aided Design). Inženýři a konstruktéři pomocí softwaru CAD vytvářejí různé typy obrázků, například návrhy a plány. Přečtěte si o formátu IGES další informace, seznamte s jeho přednostmi a omezeními a zjistěte, jak můžete soubor IGES otevřít.

IGES files marquee image

Co je soubor IGES?

Soubor IGES uchovává vektorová obrazová data pro přenos 2D a 3D informací mezi různými aplikacemi CAD. Výrobci a konstruktéři používají CAD k plánování, naceňování a specifikaci konstrukčních a projektových detailů. Soubor IGES s příponou .igs může uchovávat různé typy informací pro detailní návrh, například nákresy, modely těles a schémata obvodů.

IGES je zkratka pro Initial Graphics Exchange Specification, což je standard, který ukládá informace ve formátu ASCII.

Historie souborů IGES

V roce 1980 letectvo Spojených států amerických realizovalo projekt nazvaný ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) s cílem spojit všechny různorodé softwarové části a procesy, které se podílejí na výrobě v leteckém průmyslu, aby se zvýšila efektivita a snížili náklady. Výsledkem byl formát IGES, který se brzy prosadil nejen v rámci vojenského průmyslu, ale i v dalších typech výroby.

Navzdory jeho stáří používá formát IGES mnoho lidí i dnes, přestože se od roku 1996 příliš nezměnil. Oblíbené jsou také novější formáty, jako je STEP.

Jak používat soubor IGES

Před desítkami let byl IGES jedním z prvních průlomů v oblasti počítačového projektování (CAD), který byl vyvinut pro použití v americkém vojenském průmyslu. Mezi možnosti jeho dnešního použití patří:

Technické výkresy

Soubory IGES specifikují geometrii potřebnou ke konstrukci různých součástí. Kreslíři pomocí formátu IGES vytvářejí technické výkresy s více pohledy a jimi zadanými rozměry.

Převody povrchu

U jednodušších návrhů používají konstruktéři IGES ke sdílení převodů povrchu konkrétního souboru, na rozdíl od modelu tělesa. Toto využití se hodí pro 2D komponenty, i když může být poněkud omezující v porovnání s jinými typy souborů CAD, jako je DWG nebo STL.

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

Výhody a nevýhody souborů IGES

Než se rozhodnete formát IGES použít ve svém dalším projektu, seznamte se s jeho výhodami a nevýhodami.

Výhody souborů IGES

  • Soubory IGES ukládají informace ve formátu ASCII, díky čemuž jsou malé a snadno se sdílejí.
  • Vzhledem k tomu, že IGES je jedním z nejstarších formátů CAD, nabízí jeho podporu řada aplikací CAD, což usnadňuje otevírání souborů v kompatibilním softwaru.

Nevýhody souborů IGES

  • Formát IGES nebyl standardizován od roku 1996, což znamená, že tento formát není tak aktuální a inovativní jako jiné, novější formáty. Od prvního využití formátu IGES urazilo počítačové projektování dlouhou cestu a již v 90. letech existovaly mnohem sofistikovanější způsoby ukládání dat CAD.
  • Převod souborů IGES do různých typů souborů a zpět může být náročný. Základem těchto souborů jsou data ASCII, což znamená, že pro jejich převod není mnoho prostoru. Jakékoli změny v datech během převodu můžou vést k chybám, které je potřeba opravit.
  • Formát IGES si dobře poradí s geometrií povrchu, ale většina aplikací CAD pracuje lépe s modely těles. To může způsobit chyby, které by mohly ovlivnit návrh produktu, pokud by nebyly včas opraveny.

Jak otevřít soubor IGES

Soubor IGES je možné otevřít ve většině programů CAD a v libovolném textovém editoru v systému Windows i Mac. Vyhledejte požadovaný soubor a dvakrát na něj klikněte. Poté v seznamu možností vyberte program, který chcete použít k otevření souboru IGES.

K otevření souboru IGES nelze použít webový prohlížeč, ačkoli systémy Android a iOS nabízejí některé aplikace, které vám můžou pomoci.

Soubory IGES: časté otázky

Je IGES totéž co IGS?

IGES a IGS jsou relativně zaměnitelné. IGES odkazuje jak na typ souboru, tak na širší formát, zatímco .igs je specifická přípona souboru.

Jak načtu soubor IGES?

K otevření souboru IGES můžete použít mnoho programů CAD, některé jsou placené, jiné zdarma.

Jaké jsou rozdíly mezi soubory IGES a STEP?

Soubory IGES definují modely povrchů, zatímco soubory STEP zobrazují modely těles. Z tohoto důvodu uživatelé programů CAD v případě složitějších projektů dávají přednost souborům STEP. IGES se stále často používá ve výrobě, protože soubory v tomto formátu bývají menší.

Jsou soubory IGES rastrové nebo vektorové?

IGES je vektorový soubor, to znamená, že je založen na matematických rovnicích, které umožňují nekonečné škálování. Druhým základním typem obrazového souboru je rastr, který k tvorbě obrázků využívá obrazové body.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné formátu IGES

STEP file image

Soubory STEP

Přečtěte si další informace o jednom z prvních formátů souborů CAD.

JT file image

Soubory JT

Prozkoumejte flexibilní formát pro 3D modely se standardizací ISO.

DXF file image

Soubory DXF

Seznamte se s DXF, typem souboru CAD od společnosti Autodesk.

STL file image

Soubory STL

Přečtěte si informace o tomto předchůdci 3D tisku, který se v mnoha ohledech podobá formátu IGES.

Porovnání formátu IGES s dalšími typy souborů

IGES vs STEP file image

IGES vs. STEP

Porovnejte tyto dva formáty souborů a zjistěte, který bude pro váš příští projekt vhodnější.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator