ADOBE DOCUMENT CLOUD PRO LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE

Přejděte na digitální technologie, snižte administrativní náklady a zvyšte produktivitu

Transformujte své procesy pro práci s dokumenty a podepisování v plně digitální postupy.

Vytvářejte lepší pracovní postupy se značkou, které můžete důvěřovat

Flexibilita

Umožněte pacientům, lékařům a nemocničnímu personálu vyplňovat a podepisovat PDF odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Efektivita

Zpracovávejte údaje z klinických studií, revize komerčních aktiv a hlášení pro úřady ohledně potravin a léčiv během několika minut místo dnů.

Integrace

Díky integracím a rozhraním API můžete pracovat v systémech, na které se již spoléháte, jako jsou Microsoft, Veeva a SAP Ariba.

Soulad s předpisy

Shromažďujte podpisy bezpečně v souladu s požadavky směrnice 21 CFR Part 11 a dalšími oborovými předpisy.

Pohodlné ověření identity na dálku

S řešením Adobe Acrobat Sign Solutions můžete snadno ověřit totožnost podepisující osoby nebo autentizovat zaměstnance v souladu s požadavky oborových předpisů, jako je například směrnice 21 CFR Part 11 amerického úřadu FDA. Podepisujícím jsou e-mailem zasílány žádosti o elektronický podpis s jedinečnými odkazy na příslušné dokumenty. V případě potřeby můžete zvýšit zabezpečení pomocí ověření úředních dokladů vydaných vládou USA, ochranou heslem nebo ověřováním pomocí SMS. S našimi cloudovými podpisy můžete používat certifikovaný digitální podpis, jako je zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis definovaný ve směrnici eIDAS Evropské unie.

 

Ať se podepisujete na počítači nebo v mobilu, celý proces podepisování je zabezpečen, sledován a zaznamenán pomocí auditní stopy. Organizace působící v oblasti lékařských technologií můžou dokonce u každého podpisu zvolit důvod žádosti a také zpřístupnit proces podepisování osobám se zdravotním postižením.

Poskytujte klinické formuláře a dokumenty v digitální podobě

Právně závazné elektronické podpisy

Získejte kompletní auditní stopu a splňte ty nejpřísnější legislativní předpisy a požadavky na ochranu osobních údajů.

 

  • Zajistěte soulad s předpisy v oblasti zdravotní péče a lékařských technologií, jako je směrnice 21 CFR Part 11.
  • Nabízejte snadno použitelná, vysoce bezpečná digitální ID pro zaručené a kvalifikované certifikované digitální podpisy v cloudu.

Nejjednodušší podepisování

Zjednodušte své procesy a ušetřete čas a náklady.

 

  • Vytvořte bezproblémové prostředí s přístupem k datům v reálném čase, které je rozhodující pro spokojenost pacientů i lékařů. 
  • Umožněte snadné prohlížení a podepisování dokumentů a uzavírání transakcí kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení.

Menší riziko, méně problémů

Získejte jistotu, že formuláře budou vyplněny správně hned napoprvé.

 

  • Vizuálně vytvářejte automatizované pracovní postupy, které směrují dokumenty v libovolném pořadí. 
  • Přiřaďte data z formulářů k back-endovým systémům a eliminujte duplicitní zadávání dat.
Logo Varian

„Adobe Acrobat Sign poskytuje nejpůsobivější prostředí pro elektronické podpisy s nejlepším poradenstvím a službami pro zákazníky.“

Přečtěte si, jak společnost Varian, která nabízí onkologickou léčbu ozařováním, zlepšuje zkušenosti zákazníků a péči o pacienty při současném zefektivnění procesů a minimalizaci opakujících se úloh.

Zjednodušte každou fázi procesu

Zjistěte, jak může digitalizace pomocí řešení Acrobat Sign Solutions zjednodušit jakýkoli pracovní postup, který zahrnuje formuláře, žádosti a podpisy.

Klinické studie

• Dokumentace pro výzkum a vývoj
• Kontrola kvality
• Registrace klinické studie
• Formuláře souhlasu pacientů
• Protokol klinické studie
• Výzkum nových léků (IND)
• Aplikace nových léků (NDA)

Výroba

• Elektronické záznamy o dávkování
• Sledovatelnost šarže
• Upozornění na stažení z distribuce
• Hlášení mimořádných událostí
• Hlášení nežádoucích účinků
• Kontrola bezpečnosti
• Registrace ochranných známek

Distribuce

• Prodejní smlouvy
• Zpracování objednávek
• Programy pro partnery
• Kontrola spotřebitelského řetězce
• Jednoduchá správa
• Program pomoci pacientům
• Sestavy služeb u zákazníků

Legislativa a soulad s předpisy

• Standardní operační postupy
• Dohody o mlčenlivosti (NDA)
• Patentové přihlášky
• Audity
• Dohody o externím poradenství
• Interní dodržování předpisů
• Registrace ochranných známek

Výroba

• Elektronické záznamy o dávkování
• Sledovatelnost šarže
• Upozornění na stažení z distribuce
• Hlášení mimořádných událostí
• Hlášení nežádoucích účinků
• Kontrola bezpečnosti
• Registrace ochranných známek

Lidské zdroje

• Nábor kandidátů
• Příjem nových zaměstnanců
• Dodavatelské smlouvy
• Vyjádření souhlasu se zásadami
• Školení o legislativě a předpisech
• Registrace výhod
• Dohody o odměňování

Používejte oblíbené nástroje ve svých oblíbených aplikacích

Pracujte chytřeji v aplikacích, které používáte každý den. Předpřipravené integrace pro Microsoft 365, Salesforce, Workday a další aplikace a služby umožňují propojit Acrobat a Acrobat Sign s vámi používanými systémy a aplikacemi, takže můžete snadno standardizovat formuláře a žádosti.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Kontaktujte nás. Jsme tady, abychom vám pomohli

Ať už potřebujete základní informace o našich řešeních nebo chcete požádat o nabídku, která přesně odpovídá vaší jedinečné organizaci, rádi vám zodpovíme vaše dotazy.