Forsyningskæde

 

Adobe-produkters livscyklus starter med etableringen af relationer med tredjepartsleverandører, der deler vores værdier og repræsenterer vores engagement om at benytte ansvarlig praksis på arbejdsstedet. Vores globale forsyningskæde dækker Nordamerika, Asien og Europa og vores forpligtelser inkluderer overholdelse af føderal, statslig og lokal lovgivning, deltagelse i branchedækkende indsatser og virksomhedsledte initiativer.

 

 

Adobe adfærdskodeks
Adobe har et omfattende adfærdskodeks for virksomheden, som fastsætter standarder og forventninger for medarbejderadfærd både på arbejdspladsen og på markedet. Kodekset er baseret på vores ledende principper: integritet, respekt, ærlighed, kvalitet, ansvar og retfærdighed. Vi benytter udelukkende samarbejdspartnere, leverandører og forhandlere, som deler vores forpligtelse over for disse principper. Vi har også udarbejdet et omfattende adfærdskodeks for samarbejdspartnere, afledt fra United Nations Global Compact, som beskriver vores forventninger til alle forretningspartnere. Emnerne i adfærdskodekset for forretningspartnere inkluderer integritet og overholdelse af lovgivning, standarder for beskæftigelse og miljø samt fremgangsmåder.

Overholdelse og uddannelse i antikorruption
Adobe forpligter sig til at udføre alle forretningsaktiviteter uden afpresning, bestikkelse og nogen andre ulovlige, uetiske eller bedrageriske aktiviteter. Adobes partnere må ikke tilbyde, give, love eller godkende nogen bestikkelse, gave, lån, gebyr, præmie eller anden gode/fordel til nogen embedsmand eller medarbejder, nogen medarbejder hos Adobe eller nogen anden person med henblik på at opnå en forretningsmæssig fordel eller på upassende vis påvirke nogen handling eller beslutning. Adobes forretningspartnere, leverandører og forhandlere skal overholde al international gældende lovgivning og regler om antikorruption, herunder U.S. Foreign Corrupt Practices Actog U.K. Bribery Act.
 
Politisk erklæring om slaveri og menneskesmugling
I overensstemmelse med California Supply Chain Transparency Act (SB 657) og UK Modern Slavery Act beskriver Adobes erklæring om offentliggørelse vores politikker og praksis om genkendelse og forhindring af menneskehandel og slaveri i den globale forsyningskæde. Læs Politisk erklæring om slaveri og menneskesmugling og California Transparency in Supply Chains Act Statement.
 

Industry Engagement

Adobe sikrer, at deres produkter er miljømæssigt og socialt ansvarlige gennem et omfattende leverandørstyringsprogram. For at dette kan være effektivt indebærer dette en bevidsthed om globale problemstillinger.

 
Fra 2015 blev 97 procent af Adobes produkter leveret digitalt. Efterhånden som virksomheden ændrer sig, udgør indhold og data kernen i Adobes cloud-platform: Creative Cloud, Experience Cloud og Document Cloud. Den nye "digitale forsyningskæde" skifter vores fokus med henblik på at sikre best practices for bæredygtighed inden for energi, vand og affald i datacentre.
 
Vi er glad for at kunne fortælle, at Adobe blev medlem af The Green Grid, en gruppe, som har til mission at drive ansvarlige, effektive, ressourceeffektive, komplette ICT-økosystemer. Dette partnerskab er en tilpasning til vores digitale identitet og vil hjælpe os med at komme videre med vores engagement i The White House’s American Business Act on Climate Pledge og RE100.
 
Med hensyn til vores resterende fysiske forsyningskæde har Adobe valgt at gøre brug af Responsible Business Alliance’s Code of Conduct som vores programgrundlag, hvilket er en hjælp til bedre sociale, økonomiske og miljømæssige resultater for dem, der er involveret i vores forsyningskæde. Vi forvalter også spørgeskemaet Responsible Business Alliance Supplier Self-Assessment Questionnaire, et omfattende undersøgelsesværktøj, der bruges til at identificere potentielle risici med henblik på virksomhedsansvar i en virksomheds globale forsyningskæde, til alle Tier 1-leverandører. Til dags dato har 100 procent af vores Tier 1-leverandører udfyldt og videregivet spørgeskemaet.
 

 


Hold dig opdateret med vores indsats på området virksomhedsansvar og besøg vores blog.