Supply chain

Adobe-produkters livscyklus starter med etableringen af relationer med tredjepartsleverandører, der deler vores værdier og repræsenterer vores engagement om at benytte ansvarlig praksis på arbejdsstedet. Vores globale supply chain dækker Nordamerika, Asien og Europa og vores forpligtelser inkluderer overholdelse af føderal, statslig og lokal lovgivning, deltagelse i branchedækkende indsatser og virksomhedsledte initiativer.

Adobe adfærdskodeks
Adobe har et omfattende adfærdskodeks for virksomheden, som fastsætter standarder og forventninger for medarbejderadfærd både på arbejdspladsen og på markedet. Kodekset er baseret på vores ledende principper: integritet, respekt, ærlighed, kvalitet, ansvar og retfærdighed. Vi benytter udelukkende samarbejdspartnere, leverandører og forhandlere, som deler vores forpligtelse over for disse principper. Vi har også udarbejdet et omfattende adfærdskodeks for samarbejdspartnere, afledt fra United Nations Global Compact, som beskriver vores forventninger til alle forretningspartnere. Emnerne i adfærdskodekset for forretningspartnere inkluderer integritet og overholdelse af lovgivning, standarder for beskæftigelse og miljø samt fremgangsmåder.

Overholdelse og uddannelse i antikorruption
Adobe forpligter sig til at udføre alle forretningsaktiviteter uden afpresning, bestikkelse og nogen andre ulovlige, uetiske eller bedrageriske aktiviteter. Adobes partnere må ikke tilbyde, give, love eller godkende nogen bestikkelse, gave, lån, gebyr, præmie eller anden gode/fordel til nogen embedsmand eller medarbejder, nogen medarbejder hos Adobe eller nogen anden person med henblik på at opnå en forretningsmæssig fordel eller på upassende vis påvirke nogen handling eller beslutning. Adobes forretningspartnere, leverandører og forhandlere skal overholde al international gældende lovgivning og regler om antikorruption, herunder U.S. Foreign Corrupt Practices Actog U.K. Bribery Act. Som en del af vores forpligtelse kræver vi, at alle medarbejdere hos Adobe udfylder et spørgeskema om interessekonflikter på linje med vores politik om interessekonflikter (Conflicts of Interest Policy Statement).
Supply Chain Transparency Act
I overensstemmelse med California Supply Chain Transparency Act (SB 657) beskriver Adobes erklæring om offentliggørelse vores politikker og praksis om genkendelse og forhindring af menneskehandel og slaveri i den globale supply chain. Læs Politisk erklæring om slaveri og menneskesmugling.

Deltagelse i Electronic Industry Citizenship Coalition
Adobe har været medlem af Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)siden 2006. Har haftVi har vedtaget EICC’s adfærdskodekssom strukturen for at implementere vores program for medansvarsprogram fori supply chain. Ved at indbefatte EICC’s høje standarder og vision støtter vi bedre sociale, økonomiske og miljømæssige resultater for de involverede i vores supply chain.

EIC-kodekset består af fem kerneområder for en ansvarlig supply chain: arbejdskraft, sundhed og sikkerhed, miljømæssige, ledelsessystemer og etik. Som en del af EICC-kravene har vi forpligtet os på til at hjælpe med at sikre, at arbejdsforhold i vores globale supply chain er sikre, at ansatte behandles med respekt og værdighed og at produktionsprocesser er miljømæssigt forsvarlige. Ved hjælp af forskellige implementeringsværktøjer, der stilles til rådighed for EICC-medlemmer er vi i stand til at overholde vores forpligtelser til arbejdspladser og nå vores mål.

Som et engageret medlem af EICC deltager vores driftsteam i Supply Chain-driftsteam i EICC-arbejdsgrupperfor kontinuerligt at kunne finjustere kodekser. Vi udleverer administrerer også EICC Supplier Self-Assessment Questionnaire, et omfattende undersøgelsesværktøj, der bruges til at identificere potentielle risici for virksomhedsansvar i en virksomheds globale supply chain, til alle Tier 1-leverandører. Til dags dato har 100 procent af vores Tier 1-leverandører udfyldt og bestået spørgeskemaet.

Læs Implementeringsstandarder for Supply Chain.